ผลงานวิจัย


x
# 
ข่าวเด่น 
อาจารย์สาขาวิชาชีวเคมี คิดค้นนวัตกรรม ‘ชุดสกัดเก่ง (ชุดสกัดดีเอ็นเอภาคสนาม)’ ทดแทนเครื่องสกัด DNA 18/9/2562 9:34:05
ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน ได้รับเลือกเป็นผลงานวิจัยเด่นของ สกว. ประจำปี 2561 27/6/2562 16:46:50
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มอบโปรแกรม/แอพลิเคชั่น “ระบบบริหารจัดการรับเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา” ให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ให้ประชาชนได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 25/2/2562 15:41:43
ม.พะเยา ค้นพบการนำ “น้ำนมราชสีห์” มาประยุกต์ใช้สำหรับ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 7/8/2561 13:41:20