สอบถามโดย :

สิรินภา บัวชุม  18/2/2564 1:07:48น. 81

 เนื่องจากติดภารกิจทำให้ไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ หากจะติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรจะต้องทำอย่างไรบ้างคะ


ตอบกลับ :

 ติดต่อที่ งานทะเบียนนิสิต กองบริการการศึกษา เบอร์ติดต่อภายใน 0 5446 6666 ต่อ 1021,1028 ค่ะ

18/2/2564 1:07:48