สอบถามโดย :

นนทิยา ภูลายขาว  28/2/2564 15:54:00น. 58

 ค่ายืนยันสิทธิ์กับค่าเทอมอันเดียวกันไหมคะ ถ้าไม่แล้วค่ายืนยันสิทธิ์เท่าไหร่ ค่าเทอม(คณะศึกษาศาสตร์)เท่าไหร่คะ


ตอบกลับ :

 ค่ายืนยันสิทธิ์ ก็คือ ค่าเทอมค่ะ คณะศึกษาศาสตร์ไม่มีนะค่ะ น้องน่าจะหมายถึง วิทยาลัยการศึกษา สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา เบอร์ติดต่อภายใน 0 5446 6666 ต่อ 1270-3

1/3/2564 10:07:00