สอบถามโดย :

ยุทธนา คำน้อย  31/5/2565 0:04:21น. 129

 ระบบ google drive ของมหาวิทยาลัย พื้นที่จำกัดเท่าไหร่ครับ ก่อนหน้านี้เขียนบอกว่าใช้พื้นที่ไม่จำกัด แต่ตอนนี้สถานนะ พื้นที่เกิน ใช้ได้แค่ 15 GB


ตอบกลับ :

 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ ได้จากลิ้งค์นี้ได้เลยค่ะ เพจ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

6/6/2565 22:26:54