สอบถามโดย :

วรากร บุญมา  3/3/2564 13:38:59น. 95

 คณะทันตแพทตั้งอยู่ตรงไหนครับ


ตอบกลับ :

  กดที่ลิงค์นี้เลยค่ะ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

3/3/2564 15:38:59