สอบถามโดย :

นายภีรภัทร ทนันชัย  2/6/2565 11:48:28น. 138

 จองหอพักแล้ว มีรหัสจอง 6501493 หน้าจอไปขึ้น Pay in ที่จะต้องนำไปชำระเงินต้องทำยังไงต่อครับ


ตอบกลับ :

 
เบื้องต้นให้ติดต่อสอบถามไปยัง Pages งานทะเบียนนิสิต เพื่อสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่คะ

หรือ เบอร์ติดต่อภายใน 0 5446 6666 ต่อ 1021,1028 ค่ะ

6/6/2565 22:26:54