สอบถามโดย :

Pa  6/6/2565 22:26:54น. 134

 ถ้าเรากำลังศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต พอจบปี1เราจะสามารถเปลี่ยนเป็นหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปริญญา วท.บ. และ กศ.บ. ได้มั้ยครับ


ตอบกลับ :

 
เบื้องต้นให้ติดต่อสอบถามไปยัง Pages งานทะเบียนนิสิต เพื่อสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่คะ

หรือ เบอร์ติดต่อภายใน 0 5446 6666 ต่อ 1021,1028 ค่ะ

6/6/2565 22:26:54