สอบถามโดย :

Run  11/6/2565 9:10:38น. 141

 ไม่ทราบว่ามีเกณฑ์รอบ 2 เข้าทันตะ ปี66 ยังครับ เพื่อเป็นข้อมูลการเตรียมตัวสอบครับ ขอบคุณครับ


ตอบกลับ :

 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ ได้จากลิ้งค์นี้ได้เลยค่ะ เพจ การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา

15/6/2565 13:58:40