สอบถามโดย :

นุชศรา วงศ์สาร  21/3/2564 12:30:25น. 57

 เรียนต่อผู้ช่วยพยาบาลนี่ สามารถกู้เรียนได้ไหม หรืออย่างไงบ้าง


ตอบกลับ :

 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3101 หรือ Facebook งานประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ค่ะ

22/3/2564 15:22:20