สอบถามโดย :

นายวงศกร ราชปันติ๊บ  8/4/2564 9:45:30น. 46

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้รับการรับรองจากสภาการสาธารณสุขชุมชน แล้วหรือยัง หากได้รับการรับรองแล้ว อยู่ประกาศฉบับใด


ตอบกลับ :

 ติดต่อสอบถามได้ที่ เพจ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพจคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เลยค่ะ

19/4/2564 10:13:20