สอบถามโดย :

สมร ไพบูลย์  10/4/2564 18:42:37น. 105

 นิสิตทุนครูคืนถิ่นไปเข้ากลุ่มสัมมนาที่เชียงใหม่เมื่อวันที่ 7-8 เมษา 64 ตอนนี้มีนิสิตในกลุ่มดังกล่าวตรวจพบการติดเชื้อแล้ว และนิสิตที่กลุ่มเสี่ยงรอการตรวจอยู่ ทางมหาลัย มีแนวทางอย่างไรในการแสดงความรับผิดชอบต่อชีวิตของนิสิต


ตอบกลับ :

 เบื้องต้นทางมหาวิทยาลัยได้รับเรื่องดำเนินการประสานงานไปยัง วิทยาลัยการศึกษาโดยทางคณะได้ทราบเรื่องตั้งแต่ช่วงแรกแรก ประมาณก่อนสงกรานต์ และได้ดำเนินการ ติดตาม นิสิต ที่ติดเชื้อ 1 คนและ อีก 91 คน ที่อาจสัมผัสหรืออยู่ร่สมกิจกรรมที่เชียงใหม่ อีกทั้ง อาจารย์อีก 5 คน ในส่วนของนิสิตที่ ติดเชื้อได้ส่งตรวจและควบคุมอาการไปกับทางโรงพยาบาลที่จังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยและนิสิตไม่ได้เดินทางเข้าจังหวัดพะเยาค่ะส่วนนิสิตและอาจารย์ที่เหลือได้ทำการกรอกแบบฟอร์ม และติดตามตัว ควบคุมสถานการณ์รอบแรกไม่มีใครติดเชื้อนะคะและตอนนี้ก็ดำเนินการติดตามควบคุมอยู่ตลอดและจะทำการตรวจเชื้อรอบ 2 ค่ะ ซึ่งทั้งหมดก่อนหน้านี้ท่านคณบดีวิทยาลัยการศึกษาได้เรียนแจ้งกับท่านอธิการบดีและท่านอธิการบดีได้ดำเนินการสั่งการให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมกำชับให้ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ

19/4/2564 10:18:20