สอบถามโดย :

นานศรีขรินทร์ บรรเทาทึก  13/8/2565 0:15:54น. 164

 มหาวิทยาลัยเรา สามารถโอนหน่วยกิตไปมหาวิทยาลัยอื่นได้ไหมคับ


ตอบกลับ :

 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ ได้จากลิ้งค์นี้ได้เลยค่ะ เพจ การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา

13/8/2565 0:15:54