สอบถามโดย :

ภา  27/8/2565 21:06:56น. 103

 อยากทราบว่ามหาลัยประกาศนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นช่วงไหนหรอคะ


ตอบกลับ :

 NULLสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ ได้จากลิ้งค์นี้ได้เลยค่ะ เพจ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

13/8/2565 0:15:54