สอบถามโดย :

นางสาวสุธาสิณี อินทร์แป้น  12/9/2565 8:18:51น. 107

 ทาจะย้ายสาขาต้องไช้อะไรบ้างค่ะและย้ายไหมค่ะ


ตอบกลับ :

 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ ได้จากลิ้งค์นี้ได้เลยค่ะ เพจ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

12/9/2565 0:15:54