สอบถามโดย :

นายสิทธิพร หนูจิตร  28/9/2565 15:50:55น. 106

 หลักสูตร ป.โท สาขาบริหารการศึกษา และสาขาหลักสูตรและการสอน เปิดการเรียนการสอนในเวลาราชการ (จ - ศ) หรือนอกเวลาราชการ (ส- อ)


ตอบกลับ :

 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ ได้จากลิ้งค์นี้ได้เลยค่ะ เพจ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

2/10/2565 6:24:00