สอบถามโดย :

นายฟัยรุต กลามอ  26/4/2564 21:40:20น. 61

 จ่ายเงินค่าสมัครไปแล้วแต่ขึ้นว่ายังไม่ชำระครับ รบกวนด้วยครับ


ตอบกลับ :

 ถ้าจ่ายค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว จะใช้เวลา 3-4 วันทำการค่ะ (โดยนับวันหลังจากวันจ่ายเป็นวันที่ 1 ) แล้วระบบจะปรับสถานะให้ค่ะ หรือติดต่อที่ เพจ งานรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ค่ะ

26/4/2564 21:50:10