สอบถามโดย :

ขัติยา กอวงษ์  17/2/2564 9:14:00น. 384

 สวัสดีค่ะ วุฒิป.ตรีหาย ต้องดำเนินการขอใหม่อย่างไรคะ


ตอบกลับ :

 ติดต่อที่ งานทะเบียนนิสิต กองบริการการศึกษา เบอร์ติดต่อภายใน 0 5446 6666 ต่อ 1021,1028 ค่ะ

17/2/2564 16:14:24