สอบถามโดย :

จักรกฤษณ์ ฤกษ์ดี  3/5/2564 21:21:11น. 69

 มีช่องทางไหนที่สามารถแก้ไขเอกสารในการยื่นหมอได้หรือไม่ มีช่องทางใดที่ยังยื่นคะแนนหมอย้อนหลังได้หรือไม่


ตอบกลับ :

 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษาต่อได้จากลิ้งค์นี้ได้เลยค่ะ เพจ การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา

3/5/2564 21:29:50