สอบถามโดย :

กิตติกานต์ บัวนาค  5/5/2564 6:41:38น. 49

 อีเมล์ของมหาวิทยาลัยที่ใช้ รหัสนิสิต.up.ac.th ไม่มีข้อความเข้าเลย ต้องทำยังไงคะ?


ตอบกลับ :

 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เลยค่ะ เพจ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5/5/2564 10:31:48