สอบถามโดย :

นาย วีรชิต จรัสจามีกรกุล  8/5/2564 11:13:09น. 37

 เวชกิจฉุกเฉินใช้คะเเนนอะไรบ้างครับ


ตอบกลับ :

 ต้องติดตามจากประกาศการรับสมัคร ผ่าน http://admission.up.ac.th/63/bachelor_Main_Schedule.aspx ซึ่งจะมีรายละเอียดการรับสมัครในแต่ละรอบและจะมีประกาศเกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร อยู่ในประกาศ

8/5/2564 11:40:54