สอบถามโดย :

พรญาณี ชื่นน้อย  9/5/2566 12:57:01น. 328

 ทางมหาวิทยาลัย มีโครงการให้กู้ยืมเรียนมั้ยคะ


ตอบกลับ :

 มีค่ะ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่เพจ กยศ มหาวิทยาลัยพะเยา

9/5/2566 12:57:01