สอบถามโดย :

ณัฐพล  13/5/2566 18:44:52น. 380

 -ซื้อชุดนิสิตได้ที่ไหนครับ
-เเล้ว ชุดนิสิตประกอบด้วยอะไรบ้างครับ


ตอบกลับ :

 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ ได้จากลิ้งค์นี้ได้เลยค่ะ เพจ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

10/6/2566 13:34:44