สอบถามโดย :

Kesmanee Katasila  22/5/2566 23:54:24น. 321

 เปลี่ยนเบอร์ต้องแจ้งยังไงบ้างคะ


ตอบกลับ :

 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ ได้จากลิ้งค์นี้ได้เลยค่ะ เพจ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

10/6/2566 13:34:44