สอบถามโดย :

Suwida Silapano  15/6/2566 1:41:20น. 313

 อยู่ปี4แล้วต้องการจะเรียนเกินหน่วยกิต สามารถเพิ่มรายวิชาที่ต้องการเรียนเพิ่มโดยไม่ต้องยื่นคำร้อง UP.06 ได้ไหมคะ หรือจำเป็นต้องยื่นคะ


ตอบกลับ :

 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ ได้จากลิ้งค์นี้ได้เลยค่ะ เพจ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

27/6/2566 19:11:46