สอบถามโดย :

ปาร์จารีย์ เสาวภาคย์โยธิน  27/6/2566 19:11:46น. 332

 ทำไมสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์กับสาขาแพทย์แผนจีนถึงย้ายมาอยู่คณะสาธารณสุขหรอคะ ทั้งๆที่ตอนแรกอยู่คณะแพทย์


ตอบกลับ :

 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ ได้จากลิ้งค์นี้ได้เลยค่ะ เพจ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

27/6/2566 19:11:46