สอบถามโดย :

กมลวรรณ สาระพัฒน์  13/9/2566 1:40:44น. 149

 ติดเอฟแล้ว ลงเรียนใหม่ เสียเงินไหมคะ


ตอบกลับ :

 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ ได้จากลิ้งค์นี้ได้เลยค่ะ เพจ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

29/9/2566 22:14:47