ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

x
ภาพกิจกรรม 
กิจกรรม 
เริ่มต้น 
สิ้นสุด 
ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9
ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา
23 ม.ค. 2563 24 ม.ค. 2563
ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม Unboxed Microsoft Education Day @ UP
ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโยยีสารสนเทศและการสื่อสาร
29 ตุลาคม 2562 29 ตุลาคม 2562
Aggie Inspiration Camp
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
19 ตุลาคม 2562 21 ตุลาคม 2562
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง "HOW TO MAKE A RESEARCH IMPACT"
ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง
16 ตุลาคม 2562 16 ตุลาคม 2562
งดให้บริการรักษาพยาบาล ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นการชั่วคราว
ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
13 ตุลาคม 2562 13 ตุลาคม 2562
เปิดรับสมัครแล้ว โครงการอบรมภาษากัมพูชา เพื่อโอกาสที่เปิดกว้างในอนาคต
CE09305 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา
12 ตุลาคม 2562 11 ม.ค. 2563
ประกาศการรับสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัญฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ภาคการศึกษาที่2/ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเรียนรวมหลังใหม่ (ห้องCE11303)
11 ตุลาคม 2562 11 ตุลาคม 2562
เปิดรับสมัครนักวิจัยเข้าสู่สังเวียนการเขียน UP Paper Camp ครั้งที่ 1
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์
10 ตุลาคม 2562 11 ตุลาคม 2562
กองบริหารงานวิจัยเปิดรับลงทะเบียนสำรองที่นั่ง เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย สำหรับนักวิจัยที่ไม่มี Manuscript โครงการ "UP PAPER CAMP ครั้งที่1"
โรงแรมเรือนเอื้องคำ
10 ตุลาคม 2562 10 ตุลาคม 2562
รายชื่อผู้เข้าสอบการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
7 ตุลาคม 2562 10 ตุลาคม 2562
Page 1 of 5 (43 items)Prev12345Next