ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด ที่กำลังจะเกิดขึ้น

การประกวด I-Con UP (International Contest Ambassador of University of Phayao)

รับสมัคร ผู้เข้าแข่งขันกิจกรรม I-Con UP

:: มหาวิทยาลัยพะเยา

22 ธ.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2564

พะเยาวิจัย

การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 (University Impact Rankings)

:: อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

28 ม.ค. 2564 - 29 ม.ค. 2564

ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด แยกเป็นตารางค้นหา

x
ภาพกิจกรรม 
กิจกรรม 
เริ่มต้น 
สิ้นสุด 
การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 (University Impact Rankings)
อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
28 ม.ค. 2564 29 ม.ค. 2564
ขอเชิญชวนยื่นซองแสดงความประสงค์ดำเนินกิจการร้านค้าสวัสดิการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
11 ม.ค. 2564 29 ม.ค. 2564
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 6 อัตรา
มหาวิทยาลัยพะเยา
11 ม.ค. 2564 20 ม.ค. 2564
รับสมัคร ผู้เข้าแข่งขันกิจกรรม I-Con UP
มหาวิทยาลัยพะเยา
22 ธ.ค. 2563 31 ม.ค. 2564
ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องสำอางและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “New Innovation of Oral care and Home Care Products"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
18 ธ.ค. 2563 19 ธ.ค. 2563
การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยพะเยา
14 ธ.ค. 2563 14 ธ.ค. 2563
ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๓ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ ห้อง CE 07208 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 ธ.ค. 2563 4 ธ.ค. 2563
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 10 อัตรา
มหาวิทยาลัยพะเยา
11 พ.ย. 2563 27 พ.ย. 2563
การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต แก่บุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ (Mental Health Counselling for Allied Health Science Personnel)
ห้องเรียน AHS 2101 (ห้องเตียงสูง) อาคารคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (AHS 2101 room, School of Allied Health Sciences building, University of Phayao)
10 พ.ย. 2563 10 พ.ย. 2563
THE 3rd UP COSMETIC AND AESTHETIC EXHIBITION “holistic beauty”
UP SPACE อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
4 พ.ย. 2563 4 พ.ย. 2563
Page 1 of 15 (142 items)Prev1234567131415Next