ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด ที่กำลังจะเกิดขึ้น

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา,รับสมัครนักเรียนใหม่,ประจำปีการศึกษา,2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

:: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

1 ตุลาคม 2562 - 13 ธันวาคม 2562

เปิดรับสมัครแล้ว,โครงการอบรมภาษากัมพูชา,เพื่อโอกาสที่เปิดกว้างในอนาคต

เปิดรับสมัครแล้ว โครงการอบรมภาษากัมพูชา เพื่อโอกาสที่เปิดกว้างในอนาคต

:: CE09305 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา

12 ตุลาคม 2562 - 11 ม.ค. 2563

การเงินและการธนาคาร_คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมการวางแผนทางการเงิน

:: ห้องภูกามยาว 1 (PKY1) อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา

25 พฤศจิกายน 2562 - 14 ธันวาคม 2562

กรุงไทย_กรุงไทยรักษ์smart-university_คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์_มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จัดกิจกรรม กรุงไทยรักษ์ Smart University

:: ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562

โครงการกีฬาสีมหาสนุกและสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการกีฬาสีมหาสนุกและสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องวิทยาเขตเชียงราย

:: วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

14 ธันวาคม 2562 - 14 ธันวาคม 2562

MY DREAM CAMPUS

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิทยาเขตเชียงรายในฝัน "MY DREAM CAMPUS"

:: วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

21 ธันวาคม 2562 - 21 ธันวาคม 2562

Gerontological,nursing,and,advanced,dementia,possibility,or,opportunity,for,the,law,of,euthanasia,in,Thailand,compared,to,Australia

Gerontological nursing and advanced dementia possibility or opportunity for the law of euthanasia in Thailand compared to Australia

:: Nurse Room (NUR 2301), University of Phayao

26 ธันวาคม 2562 - 26 ธันวาคม 2562

ขอเชิญเข้าร่วม,การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย,ครั้งที่,9

ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9

:: ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

23 ม.ค. 2563 - 24 ม.ค. 2563

โครงการทอดผ้าป่าหนังสือ

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญบุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคหนังสือ ให้น้องในถิ่นทุรกันดาร โครงการทอดผ้าป่าหนังสือ

:: ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

31 ม.ค. 2563 - 1 กุมภาพันธ์ 2563

ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด แยกเป็นตารางค้นหา

x
ภาพกิจกรรม 
กิจกรรม 
เริ่มต้น 
สิ้นสุด 
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญบุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคหนังสือ ให้น้องในถิ่นทุรกันดาร โครงการทอดผ้าป่าหนังสือ
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
31 ม.ค. 2563 1 กุมภาพันธ์ 2563
เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "นวัตกรรมการวิจัยกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และการพาณิชย์ในไทยและต่างประเทศ" (มีค่าลงทะเบียน)
อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา
23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563
ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9
ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
23 ม.ค. 2563 24 ม.ค. 2563
Gerontological nursing and advanced dementia possibility or opportunity for the law of euthanasia in Thailand compared to Australia
Nurse Room (NUR 2301), University of Phayao
26 ธันวาคม 2562 26 ธันวาคม 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิทยาเขตเชียงรายในฝัน "MY DREAM CAMPUS"
วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา
21 ธันวาคม 2562 21 ธันวาคม 2562
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการกีฬาสีมหาสนุกและสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องวิทยาเขตเชียงราย
วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา
14 ธันวาคม 2562 14 ธันวาคม 2562
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จัดกิจกรรม กรุงไทยรักษ์ Smart University
ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4 ธันวาคม 2562 20 ธันวาคม 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ธรรมะสุขใจ เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร"
อาคารเทคโนโลยีสารเสนเทศและการสื่อสาร
3 ธันวาคม 2562 3 ธันวาคม 2562
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัด การอบรมฟื้นฟูวิชาการเทคนิคการแพทย์ประจำปี ม.พะเยา ครั้งที่ 2 (School of Allied Health Sciences (AHS), University of Phayao (UP) Presents 2nd UPMT Annual Update in Medical Technology)
โรงแรม เซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ (Centara Duang Tawan Chiang Mai Hotel)
3 ธันวาคม 2562 4 ธันวาคม 2562
เปิดรับสมัคร TCAS 63 รอบที่ 1 โครงการรับตรง10% ของนักเรียนชั้น ม.6, โครงการเรียนดี, โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยพะเยา
2 ธันวาคม 2562 6 ธันวาคม 2562
Page 1 of 7 (62 items)Prev1234567Next