ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด ที่กำลังจะเกิดขึ้น

สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

THE 3rd UP COSMETIC AND AESTHETIC EXHIBITION “holistic beauty”

:: UP SPACE อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์

4 พ.ย. 2563 - 4 พ.ย. 2563

พะเยาวิจัย

การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 (University Impact Rankings)

:: อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

28 ม.ค. 2564 - 29 ม.ค. 2564

ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด แยกเป็นตารางค้นหา

x
ภาพกิจกรรม 
กิจกรรม 
เริ่มต้น 
สิ้นสุด 
การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 (University Impact Rankings)
อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
28 ม.ค. 2564 29 ม.ค. 2564
THE 3rd UP COSMETIC AND AESTHETIC EXHIBITION “holistic beauty”
UP SPACE อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
4 พ.ย. 2563 4 พ.ย. 2563
ขอเชิญเข้ารับบริการทางทันตกรรมฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ (1 คน ต่อ 1 การรักษา) ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563
อาคารปฏิบัติการทันตกรรม (อาคาร 1) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
21 ต.ค. 2563 21 ต.ค. 2563
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงสอบปลายภาค (Final)
ศูนย์บรรณสารและสื่อการเรียนรู้
19 ต.ค. 2563 29 ต.ค. 2563
สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมพิจารณาร่างแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน และวิธีการประเมินหัวหน้าส่วนงาน
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ชั้น 2 ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
15 ต.ค. 2563 15 ต.ค. 2563
สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยงานพัสดุ จัดประชุมชี้แจงการมอบอำนาจฯ
ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
14 ต.ค. 2563 14 ต.ค. 2563
คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการรักษารากฟันฟรี จำนวน 30 ซี่
คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 ต.ค. 2563 30 ธ.ค. 2563
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund) งบประมาณปี 2564
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
2 ต.ค. 2563 2 ต.ค. 2563
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวน “บริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดล 2563”
ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
23 ก.ย. 2563 23 ก.ย. 2563
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 10 อัตรา
มหาวิทยาลัยพะเยา
18 ก.ย. 2563 30 ต.ค. 2563
Page 1 of 14 (132 items)Prev1234567121314Next