ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

x
ภาพกิจกรรม 
กิจกรรม 
เริ่มต้น 
สิ้นสุด 
เชิญร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการกรณีศึกษาฯ
ห้องศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์
29 สิงหาคม 2562 29 สิงหาคม 2562
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยกันเถอะ
มหาวิทยาลัยพะเยา
6 สิงหาคม 2562 15 สิงหาคม 2562
เชิญเข้าร่วมโครงการ อบรมภาษาอังกฤษสำหรับครู
ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ CE 14203 อาคารเรียนรวมหลังใหม่
3 สิงหาคม 2562 3 สิงหาคม 2562
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 โครงการวมว.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
1 สิงหาคม 2562 31 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับปริญญาเอก) ครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัยพะเยา
19 กรกฏาคม 2562 27 กรกฏาคม 2562
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทำบุญอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2562
ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ (Anatomy Hall) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
12 กรกฏาคม 2562 12 กรกฏาคม 2562
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่าน ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
ณ ลานเอนกประสงค์ สำนักงานอธิการบดี
9 กรกฏาคม 2562 9 กรกฏาคม 2562
ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ สวดมนต์ และปฏิบัติธรรม
ลานอเนกประสงค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี
3 กรกฏาคม 2562 3 กรกฏาคม 2562
งาน สัปดาห์เภสัชกรรม
ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าท็อปส์พลาซ่าพะเยา
1 กรกฏาคม 2562 2 กรกฏาคม 2562
เชิญร่วมกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย
ลานสนามเด็กเล่น ศูนย์การค้า Top Plaza สาขาพะเยา
29 มิถุนายน 2562 29 มิถุนายน 2562
Page 1 of 2 (19 items)Prev12Next