ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด ที่กำลังจะเกิดขึ้น

ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด แยกเป็นตารางค้นหา

x
ภาพกิจกรรม 
กิจกรรม 
เริ่มต้น 
สิ้นสุด 
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ขอเชิญบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูล Scopus
ระบบออนไลน์
19 พ.ค. 2565 19 พ.ค. 2565
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ขอเชิญบุคลากร นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาทางวิชาการกฎหมาย PDPA
ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 2 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Microsoft Teams
18 พ.ค. 2565 18 พ.ค. 2565
เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา คัดเลือกหนังสือเข้าศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์
ออนไลน์
1 พ.ค. 2565 20 พ.ค. 2565
ขอเชิญบุคลากรและนิสิตฝึกอบรมการใช้โปรแกรมตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม (Turnitin)
อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
23 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2565
คณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญชวนบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายออนไลน์ เรื่อง "รณรงค์การคัดแยกขยะ"
คณะสหเวชศาสตร์
21 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2565
ขอเชิญชวนบุคลากร นิสิตและบุคคลทั่วไป ร่วมกิจกรรมดูแลสุขภาพ เนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ
ณ ตึกสหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด ชั้น 1
25 ก.พ. 2565 25 ก.พ. 2565
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ขอเชิญบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูล ClinicalKey
อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
24 ก.พ. 2565 24 ก.พ. 2565
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2562
ณ หอประชุมพญางำเมือง
16 ก.พ. 2565 16 ก.พ. 2565
การบรรยาย เสวนา และนิทรรศการ เรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ในสถานการณ์โควิด-19
ณ ห้อง R805 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา กรุงเทพฯ
5 ก.พ. 2565 5 ก.พ. 2565
เชิญชวนบุคลากร ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบันทุกคณะ เข้าร่วมกิจกรรม 1st Law Virtual Run กิจกรรมวิ่งออนไลน์ของคณะนิติศาสตร์ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยพะเยา
20 มิ.ย. 2564 19 ก.ค. 2564
Page 1 of 16 (157 items)Prev1234567141516Next