ปฏิทินกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น

ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

x
ภาพกิจกรรม 
กิจกรรม 
เริ่มต้น 
สิ้นสุด 
เชิญชวน นิสิต ประชาชน ทุกท่าน ร่วมทำบุญ ตักบาตรเทโวโรหณะ
00:00 - 08:00 น.   ณ วัดป่าอุบาลี
11 ต.ค. 2565 11 ต.ค. 2565
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประกวดออกแบบLogo "13th SCiUS Forum"
00:00 - 00:00 น.   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
29 ก.ย. 2565 7 ต.ค. 2565
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรม การวัดและประเมินผลการศึกษา
08:30 - 16:00 น.   Zoom ID: 842 146 9185 Pass code: 230965
23 ก.ย. 2565 23 ก.ย. 2565
ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน "สัปดาห์เภสัชกรรม 2565"
00:00 - 00:00 น.   ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
27 ก.ย. 2565 27 ก.ย. 2565
ขอเชิญนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดล 2565 ในวันที่ 16 กันยายน 2565
00:00 - 00:00 น.   ลาน ATM อาคาร PKY หน้าศูนย์หนังสือจุฬา
16 ก.ย. 2565 16 ก.ย. 2565
สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ เปิดให้บริการตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชื้อ COVID-19
00:00 - 00:00 น.   คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
21 ก.ย. 2565 21 ก.ย. 2565
มหาวิทยาลัยพะเยารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาฯ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565
00:00 - 00:00 น.   มหาวิทยาลัยพะเยา
23 ส.ค. 2565 12 ก.ย. 2565
TECHNOLOGY TRANSFER / BLUE SPIRA : Clinical Trial
10:00 - 12:00 น.   ณ ห้อง UB004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา
22 ส.ค. 2565 22 ส.ค. 2565
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1 “Current Biomedical Research and Innovation 2022”
08:00 - 16:30 น.   ห้องประชุมเมืองพะเยา ตึก ICT มหาวิทยาลัยพะเยา
25 พ.ย. 2565 25 พ.ย. 2565
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา 2565 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 5 สิงหาคม 2565
09:00 - 16:00 น.   มหาวิทยาลัยพะเยา
17 ส.ค. 2565 17 ส.ค. 2565
Page 1 of 18 (174 items)Prev1234567161718Next