ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด ที่กำลังจะเกิดขึ้น

โครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการ

โครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบ

:: ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดี

31 ม.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2563

ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด แยกเป็นตารางค้นหา

x
ภาพกิจกรรม 
กิจกรรม 
เริ่มต้น 
สิ้นสุด 
ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรม Design Research Day เทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ 2563 : BKKDW2020
TCDC กรุงเทพฯ
6 ก.พ. 2563 6 ก.พ. 2563
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 12
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
31 ม.ค. 2563 4 ก.พ. 2563
โครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบ
ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดี
31 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 2563
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญบุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคหนังสือ ให้น้องในถิ่นทุรกันดาร โครงการทอดผ้าป่าหนังสือ
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
31 ม.ค. 2563 1 ก.พ. 2563
โครงการอบรมความรู้ด้านการทำวิจัย
ณ ห้องประชุมสำนักงานวิทยาเขตเชียงราย
29 ม.ค. 2563 29 ม.ค. 2563
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญบุคลากรและนิสิต ทดลองใช้งาน 4D Interactive Anatomy
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
29 ม.ค. 2563 3 มี.ค. 2563
ประกาศสมัครโครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิต ม.พะเยา พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยพะเยา
28 ม.ค. 2563 14 ก.พ. 2563
รายชื่อผู้เข้าสอบการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562
ห้องCE13404
27 ม.ค. 2563 29 ก.พ. 2563
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้กับผู้ใช้บริการที่ยืมทรัพยากรสารสนเทศมากที่สุดประจำปี 2562
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
27 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563
เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "นวัตกรรมการวิจัยกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และการพาณิชย์ในไทยและต่างประเทศ" (มีค่าลงทะเบียน)
อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา
23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563
Page 1 of 9 (84 items)Prev123456789Next