ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด ที่กำลังจะเกิดขึ้น

ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด แยกเป็นตารางค้นหา

x
ภาพกิจกรรม 
กิจกรรม 
เริ่มต้น 
สิ้นสุด 
เชิญชวนบุคลากร ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบันทุกคณะ เข้าร่วมกิจกรรม 1st Law Virtual Run กิจกรรมวิ่งออนไลน์ของคณะนิติศาสตร์ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยพะเยา
20 มิ.ย. 2564 19 ก.ค. 2564
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๘ อัตรา
มหาวิทยาลัยพะเยา
4 มี.ค. 2564 17 มี.ค. 2564
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology and the 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering.”
Online
3 มี.ค. 2564 6 มี.ค. 2564
ขอเชิญ นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม "การสร้างแรงบันดาลใจการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน"
ห้อง UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญโญฺ)
25 ก.พ. 2564 25 ก.พ. 2564
ขอเชิญส่งผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์(โลโก้) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 ก.พ. 2564 15 มี.ค. 2564
ขอเชิญชวนพนักงานสายวิชาการและสายสนับสนุนทุกท่าน มาให้สิทธิเลือกตั้ง
สำนักงานอธิการบดี
2 ก.พ. 2564 18 ก.พ. 2564
การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 (University Impact Rankings)
อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
28 ม.ค. 2564 29 ม.ค. 2564
ขอเชิญชวนยื่นซองแสดงความประสงค์ดำเนินกิจการร้านค้าสวัสดิการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
11 ม.ค. 2564 29 ม.ค. 2564
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 6 อัตรา
มหาวิทยาลัยพะเยา
11 ม.ค. 2564 20 ม.ค. 2564
รับสมัคร ผู้เข้าแข่งขันกิจกรรม I-Con UP
มหาวิทยาลัยพะเยา
22 ธ.ค. 2563 31 ม.ค. 2564
Page 1 of 15 (148 items)Prev1234567131415Next