ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด ที่กำลังจะเกิดขึ้น

ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด แยกเป็นตารางค้นหา

x
ภาพกิจกรรม 
กิจกรรม 
เริ่มต้น 
สิ้นสุด 
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ปิดทำการเป็นการชั่วคราว
ศูนย์บรรณสารและสื่อการเรียนรู้
28 มี.ค. 2563 15 เม.ย. 2563
โครงการอบรมออนไลน์เรื่อง การใช้งานระบบประชุมและจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบออนไลน์
เป็นการอบรมออนไลน์
25 มี.ค. 2563 25 มี.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
19 มี.ค. 2563 24 มี.ค. 2563
เชิญชวนเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ม.พะเยา เข้าร่วมอบรม
ห้อง ICT 1103 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.พะเยา
19 มี.ค. 2563 20 มี.ค. 2563
ขอเชิญชวนนิสิตเข้าประเมินตนเอง ก่อนทำการสอบปลายภาค ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าสอบได้
มหาวิทยาลัยพะเยา
13 มี.ค. 2563 23 มี.ค. 2563
รายชื่อผู้ผ่านการสอบและมีสิทธิ์เข้าร่วม โครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 (ดำเนินงานโครงการสำหรับนิสิต)
มหาวิทยาลัยพะเยา
11 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทดลองใช้ฐานข้อมูลวารสาร Adis journals และ Springer ebook
ศูนย์บรรณสารและสื่อการเรียนรู้
9 มี.ค. 2563 9 พ.ค. 2563
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ขยายเวลาเปิดให้บริการ ช่วงสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2562
ศูนย์บรรณสารและสื่อการเรียนรู้
7 มี.ค. 2563 21 มี.ค. 2563
คณะพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมประชุมวิชาการ เรื่อง "Updates CPR Guideline 2020" . วันที่ 5 - 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 มี.ค. 2563 6 มี.ค. 2563
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ให้บริการบัตรสมาชิกห้องสมุดด้านการออกแบบ (TCDC)
ห้องสมุด miniTCDC ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
1 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563
Page 1 of 11 (103 items)Prev123456791011Next