x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Community-Based Training And Research Approach 29/1/2563 16:45:40 ด้านการบริการวิชาการ
ม.พะเยารณรงค์นักเรียนนิสิตและบุคลากรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 29/1/2563 16:37:30 ด้านสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมถวายมุทิตาสักการะ "วันแห่งการให้ ปีที่ 8" 29/1/2563 14:41:50 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมพิธีสักการะและวางพานพุ่มดอกไม้สดพระอนุสาวรีย์พญางำเมือง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาค่ายพญางำเมืองครบรอบ 32 ปี 29/1/2563 14:19:44 ด้านการบริหาร
ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 29/1/2563 13:48:58 ด้านการบริหาร
ขอแสดงความยินดีกับ นายเทพนิมิตร พุ่มไพจิตร นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ระดับปริญญาโท ที่ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านเกษตรศาสตร์ 2) 29/1/2563 13:22:06 ด้านการวิจัย
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมพุทธเกษตร เพื่อการดำเนินชีวิต (พัฒนากาย ใจ และบุคลิกภาพ) 29/1/2563 12:53:39 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 29/1/2563 10:06:24 ด้านการผลิตบัณฑิต
ม.พะเยา จับมือ NIA ผลักดันนวัตกรรมสังคมภาคเหนือ 29/1/2563 9:55:59 ด้านการวิจัย
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 28/1/2563 16:45:36 ด้านการบริหาร
Page 1 of 513 (5125 items)Prev1234567511512513Next