x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มอบสิ่งของ เพื่อส่งกำลังใจให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 21/10/2564 13:44:53 ด้านการบริหาร
โรงพยาบาลทันตกรรม ขอแจ้งการปรับการให้บริการทางทันตกรรม 20/10/2564 9:07:35 ด้านความเป็นสากล
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายออนไลน์ “SAGE Research Methods and SAGE Campus Presentation” 19/10/2564 13:12:44 ด้านการวิจัย
สาขา SE คณะ ICT ปัจฉิมนิเทศและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน สำหรับนิสิต โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 1 19/10/2564 12:12:11 ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" ประจำปี พ.ศ. 2564 19/10/2564 10:25:00 ด้านการบริหาร
คณะเกษตรฯ ร่วมเสวนาวิชาการ "ทิศทางใหม่ของการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ด้วยการผลิตอาหารผสมเพื่อใช้เลี้ยงผึ้งในช่วงการขาดแคลนอาหารจากธรรมชาติ” 19/10/2564 10:09:04 ด้านการวิจัย
กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ 19/10/2564 9:15:28 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศงดให้บริการทางทันตกรรมเนื่องในวันทันตสาธารณสุข วันที่ 21 ตุลาคม 2564 18/10/2564 15:17:00 ด้านความเป็นสากล
อธิการบดี ม.พะเยา เข้าแสดงความยินดี คณะผู้บริหารชุดใหม่ สำนักงบประมาณ 18/10/2564 14:03:17 ด้านการบริหาร
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจสอบมาตรฐาน โครงการผลิตกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา 18/10/2564 11:28:50 ด้านการวิจัย
Page 1 of 783 (7822 items)Prev1234567781782783Next