x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชมเชย Thailand Research Expo 2020 Award 6/8/2563 19:40:33 ด้านการวิจัย
งานพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ MIS จิตอาสา “อาสาปันรัก พี่ให้น้อง” ประจำปีการศึกษา 2563 ณ มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน/ศูนย์การเรียนบ้านนานา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 6/8/2563 13:50:30 ด้านการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การติดตามและขยายผลโครงการ อ่านได้ เขียนคล่อง ผ่านนิทาน” ณ จังหวัดน่าน 6/8/2563 13:42:40 ด้านการบริการวิชาการ
งานพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาสโมสรนิสิต MIS ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงแรมปิยะพร พาวิลเลี่ยน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 6/8/2563 13:38:47 ด้านการบริหาร
นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการคัดเลือกแนวคิดและแผนงาน เพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ภายใต้โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights) 6/8/2563 13:16:00 ด้านการผลิตบัณฑิต
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ณ โรงแรมเช็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 6/8/2563 11:35:34 ด้านการวิจัย
คณะนิติศาสตร์ รณรงค์ “ไม่สูบบุหรี่” "ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง" ประจำปี 2563 6/8/2563 11:28:51 ด้านสิ่งแวดล้อม
นักวิจัยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) 6/8/2563 11:12:12 ด้านการวิจัย
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา แชร์ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน ในช่วงภาวะวิกฤต Covid-2019 และNew Normal ในงาน SPU Educational transformation to the new normal 5/8/2563 15:26:58 ด้านการบริหาร
คณบดีเข้าร่วมประชุมข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษากับสำนักงานชลประทานที่ 2 5/8/2563 15:25:20 ด้านการบริการวิชาการ
Page 1 of 593 (5928 items)Prev1234567591592593Next