x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
สาขาวิศวกรรมโยธา มพ. จัด Survey Camp ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านวิชาชีพตามเกณฑ์สภาวิศวกร 6/6/2566 16:41:36 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์ดำเนินโครงการอบรมและ Workshop เรียนรู้การผลิตผลิตภัณฑ์วุ้นกรอบขิง 6/6/2566 16:06:44 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการศึกษา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 6/6/2566 16:05:12 ด้านการบริหาร
ฝ่ายบริการสุขภาพและจัดหารายได้ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์สุขภาพพร้อม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6/6/2566 14:36:58 ด้านการบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ดำเนินโครงการ "How to Learn" ประจำปีการศึกษา 2566 6/6/2566 14:21:55 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองอาคารสถานที่ ลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อย ในการให้บริการรับ – ส่ง นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ในการเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 6/6/2566 14:08:11 ด้านการผลิตบัณฑิต
บรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันแรกของนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 6/6/2566 14:06:27 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์จัดประชุมบุคลากรประจำภาคการศึกษา 2566 6/6/2566 13:28:06 ด้านการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการ สนับสนุนอาจารย์/นักวิชาการอาคันตุกะ บรรยายพิเศษโดยนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 6/6/2566 11:32:55 ด้านความเป็นสากล
SEEN, Collab the Chiang Rai City Municipality and The Riverie by Katathani Hotel, organized the Chiang Rai City Environment Day. 6/6/2566 11:07:10 ด้านสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยการศึกษา ร่วมกับสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในวิชาชีพครู (ค่ายเมล็ดพันธุ์ครู ครั้งที่ 9) 6/6/2566 10:50:24 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาองค์กร Organization Development 6/6/2566 9:45:13 ด้านการบริหาร
The SEEN students possess "GIS Skills for Future Engineering Practice" 6/6/2566 9:29:37 ด้านการผลิตบัณฑิต
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลการแข่งขันปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ “Phayao Road Classic 2023” ครั้งที่ 1 4/6/2566 14:07:11 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรมงาน ‘‘เวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา ครั้งที่ 48 เนื่องในวันวิสาขบูชา 2566’’ 4/6/2566 10:25:23 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
บุคลากร และนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 2/6/2566 17:22:05 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. ต้อนรับคณะกรรมการสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย 2/6/2566 17:18:50 ด้านการบริหาร
เรื่อง คณะเภสัชศาสตร์ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 2/6/2566 16:49:19 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะเภสัชศาสตร์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 2/6/2566 16:35:43 ด้านการบริหาร
ม.ปลายชาย สาธิต มพ. รวมพลังนักกีฬาร่วมฟาดแข้งในศึกการแข่งขัน Imane Thailand Futsal Qualifier Championship 2023 2/6/2566 15:28:43 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินผลงานการประชุมวิชาการสาธารณสุขระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3 2/6/2566 14:41:41 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้กับผู้นำนิสิตคณะ 2/6/2566 14:28:23 ด้านการผลิตบัณฑิต
นักเรียนโรงเรียนสาธิต มพ. มุ่งพัฒนาไม่หยุดยั้งเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาการเข้าร่วมโครงการ รับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ครูวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะวิจ 2/6/2566 14:27:07 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิศวฯ จัดกิจกรรม “Warm Up” ส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตใหม่ 2/6/2566 14:22:28 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร (1 ส่วนงาน 1 โปรแกรม) Project : Good health Well – Being : BMI Challenge 2/6/2566 14:06:05 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 2/6/2566 13:52:50 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรม “ต้นกล้า Camp” ค่ายต้นกล้านักกฎหมายผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรม 2/6/2566 13:37:53 ด้านการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม เตรียมความพร้อมนิสิตสู่การฝึกประสบการวิชาชีพและสหกิจศึกษา เพื่อปฎิบัติงานร่วมกับโรงแรมภูเก็ตแมริออท รีสอร์ท แอนด์สปา 2/6/2566 10:04:18 ด้านการผลิตบัณฑิต
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรในการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยเชิงพื้นที่ ให้แก่บุคลากรวิท 2/6/2566 10:03:23 ด้านการบริการวิชาการ
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดเวทีรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ 2566 2/6/2566 9:58:00 ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา จัด Area-based Research Publication Camp ครั้งที่ 2 ดันงานวิชาการรับใช้สังคม สู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 2/6/2566 9:55:17 ด้านการวิจัย
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนิสิตวิชาชีพแพทย์แผนจีนเพื่อเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 2/6/2566 9:53:02 ด้านการผลิตบัณฑิต
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ชุมชนประมงพื้นบ้านคลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2/6/2566 9:51:24 ด้านการวิจัย
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ต้อนรับบุคลากรจากหอการค้าจังหวัดพะเยา และกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่จังหวัดพะเยา เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานภายใต้ MOU 2/6/2566 9:48:39 ด้านการบริหาร
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ต้อนรับบุคลากรจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมป์ (มูลนิธิฯ) เพื่อปรึกษาหารือในประเด็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 2/6/2566 9:47:12 ด้านการผลิตบัณฑิต
กิจกรรมตักบาตรรับอรุณดรุณสาธิตพะเยา ฮับขวัญน้องหล้าสาธิตพะเยา “รุ่นที่ ๑๒” 2/6/2566 9:47:11 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เตรียมความพร้อมให้กับนิสิตใหม่ 66 ผ่าน "โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่" 2/6/2566 9:44:03 ด้านการผลิตบัณฑิต
ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำทีมบุคลากรร่วมทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ณ Wintree City Resort Chiang Mai 2/6/2566 9:41:02 ด้านการบริหาร
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัด “โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 66” เพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ 2/6/2566 9:25:25 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์บริการวิชาการบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร "ศิลปะการจัดตกแต่งดอกไม้เพื่อสร้างอาชีพ” 2/6/2566 9:23:40 ด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์บริการวิชาการบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร "การวางกลยุทธ์ Content Marketing” ให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลพะเยาราม 2/6/2566 9:22:42 ด้านการบริการวิชาการ
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตแก่สโมสรนิสิตของคณะ 2/6/2566 9:21:17 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมปรึกษาหารือเรื่องการทำกิจกรรมร่วมกันในประเด็นการผลิตสื่อกับคณาจารย์จากคณะการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ปร 2/6/2566 9:19:12 ด้านความเป็นสากล
ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก “กิจกรรมการคัดเลือกทีมผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่” 2/6/2566 9:17:35 ด้านการผลิตบัณฑิต
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ลุยต่อยอดโครงการวิจัยการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมการเลี้ยงกบสู่สัตว์เศรษฐกิจเชิงพาณิชย์สร้างเศรษฐกิจฯ ทุน บพท ปี 2565 2/6/2566 9:14:36 ด้านการวิจัย
คณะ ICT จัดโครงการ Young ICT Camp สานสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับน้อง ๆ นิสิตใหม่ รหัส 66 1/6/2566 16:46:31 ด้านการผลิตบัณฑิต
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา 1/6/2566 16:44:47 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการจัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และสาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา 1/6/2566 16:04:29 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองบริการการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 1/6/2566 15:45:03 ด้านการบริการวิชาการ
กองอาคารสถานที่ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 1/6/2566 15:33:00 ด้านการบริหาร
Page 1 of 222 (11067 items)Prev1234567220221222Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน