ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการผลิตบัณฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
นิสิต SEEN สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานระบบคัดแยกและแปรรูปขยะด้วยเทคโนโลยีเชิงกลชีวภาพ ม.พะเยา 20/1/2564 19:43:29 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะ ICT ลงนาม MOU 22 บริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมปรับปรุงหลักสูตร ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ในรูปแบบ Zoom Online 16/1/2564 12:43:10 ด้านการผลิตบัณฑิต
กิจกรรมการเรียนการสอนนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากระบบ Microsoft Teams (Live Event) 15/1/2564 9:46:31 ด้านการผลิตบัณฑิต
โครงการ “ฝึกอบรมการใช้งานระบบ iThesis” ระยะที่ 1 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Microsoft Teams 10/1/2564 10:01:00 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตคณะศิลปศาสตร์ ม.พะเยา ได้รับทุนการศึกษา การเรียนภาษาจีนแบบออนไลน สาธารณรัฐประชาชนจีน 8/1/2564 13:40:57 ด้านการผลิตบัณฑิต
บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564 8/1/2564 11:37:54 ด้านการผลิตบัณฑิต
เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาติดตามตรวจเยี่ยม ดูแลนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 8/1/2564 11:10:37 ด้านการผลิตบัณฑิต
สมัครเรียน โควตาเด็กดีมีที่เรียน ม.พะเยา ในระบบภายในวันที่ 8 มกราคม 2564 นี้เท่านั้น 8/1/2564 11:04:20 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ นำนิสิตทุนฯเข้ารับมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ 5/1/2564 16:41:15 ด้านการผลิตบัณฑิต
โครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพะเยา 31/12/2563 16:02:23 ด้านการผลิตบัณฑิต
Page 1 of 203 (2029 items)Prev1234567201202203Next