ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการผลิตบัณฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
กองบริการการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8/8/2565 20:16:31 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการคุรุปูจา (ไหว้ครูคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2565 8/8/2565 9:29:30 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom 8/8/2565 9:25:14 ด้านการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(พัฒนาสังคม) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบูรณการสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ 8/8/2565 9:15:37 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม และโรงเรียนอนุบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 7/8/2565 14:59:37 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา 7/8/2565 9:33:37 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิต ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตแต่งกายด้วยชุดครุยวิทยฐานะของบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด 6/8/2565 9:51:02 ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริการการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนตากพิทยาคม 5/8/2565 19:00:30 ด้านการผลิตบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 5/8/2565 18:13:48 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2565 5/8/2565 16:19:52 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์และสำนักพิมพ์ วิญญูชน มอบทุนเพื่อการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 5/8/2565 16:13:39 ด้านการผลิตบัณฑิต
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม UP Academy แหล่งเรียนรู้ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยพะเยา 4/8/2565 21:32:10 ด้านการผลิตบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรยา ปรีดาลิขิต ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4/8/2565 15:20:02 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิต SEEN ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการพลังงานอาสา ชาวประชาร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 4/8/2565 6:14:23 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะ ICT จัดพิธีมอบทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อนิสิตของคณะฯ มุ่งเน้นช่วยเหลือนิสิตที่ประสบภัยพิบัติหรือความเดือดร้อน 3/8/2565 11:34:26 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (AUN QA) 2/8/2565 15:48:38 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาการและวิชาชีพ บรรยายพิเศษจาก Prof. Dr. Hirofumi Tanaka 2/8/2565 14:36:33 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนด้านแพทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2565 2/8/2565 12:15:55 ด้านการผลิตบัณฑิต
สาขา CS คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์ Mobile Application ส่งเสริมให้นิสิตพัฒนา Mobile Application 1/8/2565 10:22:43 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะ ICT จัดกิจกรรม "การเสวนาสายงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เส้นทางอาชีพ ความต้องการของตลาด และทิศทางงานในอนาคต" เปิดโลกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE EXPLORAT 1/8/2565 9:50:47 ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกิจกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ​​พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั​ว​ 31/7/2565 2:12:31 ด้านการผลิตบัณฑิต
สโมสรนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรม “ BCA โชว์ของหน้าตึก” ครั้งที่ 2 ในธีม "จตุรศิลป์ ถิ่นไทย" 30/7/2565 21:39:12 ด้านการผลิตบัณฑิต
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และนิสิตหลักสูตรบัณฑิตพรีเมี่ยม เข้าร่วมกิจกรรม MIND WAY ครั้งที่ 1 30/7/2565 21:22:45 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ร่วมกับ สโมสรลูกเสือภูกามยาว ดำเนินโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครูตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต กิจกรรม “การฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 26/7/2565 19:29:53 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการทำสัญญานิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565 26/7/2565 14:04:21 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการนำนิสิตสัมภาษณ์ ทุนการศึกษา บริษัทโตโยต้า สาขาพะเยา 26/7/2565 14:01:52 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมการบรรยายความรู้ทางวิชาการหัวข้อ “หลักนิติธรรม (The Rule of Law)” ให้แก่นิสิตคณะนิติศาสตร์ บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 25/7/2565 20:58:28 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ร่วมกับสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ดำเนินกิจกรรม กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง "SE SPORTS DAY 2022" ประจำปีการศึกษา 2565 25/7/2565 20:35:48 ด้านการผลิตบัณฑิต
สาขา SE คณะ ICT จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หัวข้อ “การพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือด้วย Flutter เบื้องต้น” สัปดาห์ที่ 2 25/7/2565 15:46:57 ด้านการผลิตบัณฑิต
SEEN-ต้อนรับคณะดูงาน​ จากคณะวิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 25/7/2565 13:33:40 ด้านการผลิตบัณฑิต
สโมสรนิสิตคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดกีฬาสานสัมพันธ์ 25/7/2565 9:15:53 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม I-Con Camp 2022 ในโครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 24/7/2565 10:27:18 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะกรรมการโครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.จังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 22/7/2565 16:06:48 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองบริการการศึกษา จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Week 4) 22/7/2565 14:57:19 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการโครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 (AUN-QA) 22/7/2565 10:41:05 ด้านการผลิตบัณฑิต
สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมสามัญสัญจรสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย(สนภท.) ครั้งที่ 1 21/7/2565 16:38:12 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา 002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล ผ่าน Facebook Fanpage หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเ 21/7/2565 11:24:54 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม Icon UP Season 2 รอบ Audition ในโครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 21/7/2565 9:36:23 ด้านการผลิตบัณฑิต
กิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยาครบรอบ 12 ปี 21/7/2565 9:07:22 ด้านการผลิตบัณฑิต
ชมรมศิษย์เก่าคณะ ICT มอบทุนการศึกษาให้กับกองทุนเพื่อนิสิต จากการระดมทุนในการจัดงานวิ่ง ICT@UP 20th Anniversary Virtual Run 20/7/2565 17:37:32 ด้านการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชา IT คณะ ICT จัดค่ายอบรม IT English Camp เสริมทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 19/7/2565 16:57:53 ด้านการผลิตบัณฑิต
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้บูรณาการเชิงรุกหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น, Non Degree, Pre Degree และหลักสูตรเรียนร่วม 19/7/2565 16:42:20 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ x ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรม BCA HOUSE ครั้งที่ 1 19/7/2565 14:22:41 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2565 19/7/2565 13:56:32 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการค่ายอาสาแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 18/7/2565 12:11:13 ด้านการผลิตบัณฑิต
พิธีไหว้ครูคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 17/7/2565 20:14:37 ด้านการผลิตบัณฑิต
กิจกรรม Show&Share ภายใต้ปรัชญาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา "#ประสบการณ์สร้างปัญญา" ในหัวข้อ "นักกฎหมาย ในความคาดหวังของสังคม" 17/7/2565 18:42:26 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิตลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต 17/7/2565 11:47:59 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่นและภูมิภาค ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 12/7/2565 17:30:32 ด้านการผลิตบัณฑิต
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีติวเข้มทีมงาน U2T ระยะที่ 2 ทำ Workshop Business Model และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของตำบล 12/7/2565 15:32:38 ด้านการผลิตบัณฑิต
Page 1 of 56 (2775 items)Prev1234567545556Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน