ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการผลิตบัณฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
วิทยาเขตเชียงรายศึกษาดูงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 29/11/2563 15:59:25 ด้านการผลิตบัณฑิต
กิจกรรม Orientation สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 - 2 27/11/2563 12:16:59 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 27/11/2563 11:46:01 ด้านการผลิตบัณฑิต
SEEN ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 26/11/2563 17:47:58 ด้านการผลิตบัณฑิต
สภานิสิตร่วมประชุม สภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่11 26/11/2563 15:17:27 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์จัดการฝึกอบรมนิสิตนิติศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ในระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2563 26/11/2563 14:45:19 ด้านการผลิตบัณฑิต
ม.พะเยา ลงนามความร่วมมือ (MOU) จัดทำ 3 หลักสูตรใหม่ร่วมระหว่าง 7 คณะ พร้อมเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 26/11/2563 11:36:54 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมจัดบูทประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ เตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา 24/11/2563 17:26:59 ด้านการผลิตบัณฑิต
“UPITI” โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ลงพื้นที่พัฒนาผู้ประกอบการ 24/11/2563 16:26:26 ด้านการผลิตบัณฑิต
SEEN ร่วมโครงการแนะแนวศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 24/11/2563 14:07:41 ด้านการผลิตบัณฑิต
Page 1 of 198 (1980 items)Prev1234567196197198Next