ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการผลิตบัณฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษโดยโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษาและเทียบรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ 4/12/2566 16:23:03 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม UP Open House เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567 4/12/2566 15:36:15 ด้านการผลิตบัณฑิต
สาขา CG คณะ ICT จัดกิจกรรมอบรมให้นิสิต ในหัวข้อ “การสร้างรายได้เสริมจากงานออกแบบและพื้นฐานการใช้โปรแกรม Blender 3D” 4/12/2566 14:19:59 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตสาขา CG คณะ ICT นำ 5 ผลงานสร้างสรรค์ ร่วมโชว์ในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ Chiang Mai Design Week 2023 ภายใต้โครงการ Challenge the talents 4/12/2566 13:46:38 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. ร่วมกับ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) พัฒนาทักษะให้แก่นิสิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 4 4/12/2566 9:27:42 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมออกบูธในมหกรรม Thailand Multiverse TCAS EXPO 2023 ณ จังหวัดขอนแก่น 4/12/2566 9:10:41 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกแนะแนวการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่ 4 3/12/2566 6:54:40 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกแนะแนวการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่ 3 2/12/2566 21:55:46 ด้านการผลิตบัณฑิต
ม.พะเยา ​เปิดบ้านวิชาการ​ UP Open House ต้อนรับผู้บริหารโรงเรียน ครูแนะแนว และนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 1/12/2566 17:31:25 ด้านการผลิตบัณฑิต
อธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีผลงานโดดเด่น เพื่อขอบคุณนิสิตที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 1/12/2566 10:45:58 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตวิศวกรรมโยธา มพ. เข้าศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟแม่กา พัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง 1/12/2566 10:28:11 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 1/12/2566 10:18:48 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกแนะแนวการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่ 2 30/11/2566 21:36:09 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกแนะแนวการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่ 1 30/11/2566 17:11:06 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา แนะแนวสัญจรแนวทางการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก และโรงเรียนขุนควร จังหวัดพะเยา 30/11/2566 16:22:19 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการสัมมนา ครูแนะแนวการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา และกิจกรรม UP Open House ประจำปีการศึกษา 2567 29/11/2566 18:10:24 ด้านการผลิตบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกุลลดา นิลเกษม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนภาค 5 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบประเทศ 29/11/2566 17:07:45 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตร์ มพ. เข้าร่วมจัด UP Open House 2023 แนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนทั่วประเทศ 29/11/2566 15:44:27 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการ UP Open House เปิดบ้านวิชาการ 2567 29/11/2566 12:26:42 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการเสียงสะท้อนนิสิต (Voices of SPSS’s Students) กิจกรรมที่ 1 29/11/2566 11:09:44 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำนิสิตสาขา CPE เปิดประสบการณ์และแสดงออกความสามารถด้านระบบสมองกลฝังตัว เข้าร่วมแข่งขัน TESA Top Gun Rally 2023 29/11/2566 10:47:54 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา และจัดนิทรรศการ UP Open House เปิดบ้านวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2567 28/11/2566 16:01:10 ด้านการผลิตบัณฑิต
ม.พะเยา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567 28/11/2566 14:07:05 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรม “UP Open House เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567” 28/11/2566 13:47:33 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการสัมมนาครูแนะแนว การรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา และกิจกรรม UP Open House เปิดบ้านวิชาการ 2567 28/11/2566 10:38:29 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะ ICT ม.พะเยา นำหุ่นยนต์ “น้องดินสอ” ร่วมจัดนิทรรศการ UP Open House เปิดบ้านวิชาการ 2567 เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนที่สนใจ 27/11/2566 17:41:00 ด้านการผลิตบัณฑิต
SEEN participated in an academic guidance seminar, the UP Open House for the academic year 2024. 27/11/2566 14:03:41 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตะลุยฝึกวิทยายุทธจากเมืองไกลกับผู้อาวุโสและมิตรสหายต่างสำนักในยุทธภพสื่อนักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 20 27/11/2566 13:39:24 ด้านการผลิตบัณฑิต
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เปิดโอกาสให้แก่นิสิตในการนำเสนอ Plot หนังสั้นของชมรมภาพยนตร์ ในหัวข้อ "ความงามของมหาวิทยาลัยพะเยา" 27/11/2566 13:37:59 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตหลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ฝ่าแดดร้อน ลมหนาว หรือแผ่นดินไหว ลุยผลิตรายการ CTV อย่างต่อเนื่อง 27/11/2566 13:35:01 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตหลักสูตรการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการธุรกิจ SME และผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา 27/11/2566 13:34:06 ด้านการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการนำเสนอด้วยการเล่าเรื่องแบบบูรณาการด้วยสื่อ 27/11/2566 13:32:45 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม R2M Bootcamp ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 11 ภายใต้โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (R2M) 27/11/2566 12:58:38 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) ประจำปี 2566 27/11/2566 12:56:28 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุน จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม TED Fund 27/11/2566 12:54:44 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายระหว่างประเทศ” Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น 27/11/2566 12:53:37 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุน จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม TED Fund 27/11/2566 12:51:27 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตสาขา CG คณะ ICT ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไอทีดีเด่นในกิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ระดับประเทศ 24/11/2566 10:45:29 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิศวะฯ เป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกาวน์เกียร์เกี่ยวใจ ครั้งที่ 3 ร่วมกับ 7คณะ ส่งเสริมความสามัคคี ความเป็นผู้นำ และความกล้าแสดงออก 23/11/2566 14:39:19 ด้านการผลิตบัณฑิต
ตัวแทนนิสิต ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า มพ. รับรางวัลบทความดีเด่น ในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 46 23/11/2566 10:39:43 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิศวกรรมเครื่องกล ได้จัดอบรมการถอดแบบและประเมินราคางานระบบ เพื่อถ่ายถอดประสบการณ์ให้กับนิสิต 22/11/2566 16:21:07 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา นำเสนอผลงานใน The 13th International Conference on Geotechique, Construction Materials & Environment ประเทศญี่ปุ่น 22/11/2566 16:05:03 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ทนพ.นพเดช มนูวงค์ ที่ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ การประกวดระบบบริหารคุณภาพตามบริบทห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ปี 2566 22/11/2566 15:06:33 ด้านการผลิตบัณฑิต
ประชุมพิจารณาการขอแต่งกายของบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด 22/11/2566 14:20:39 ด้านการผลิตบัณฑิต
ตัวแทนคณาจารย์และนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วม “การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 17” ณ คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 22/11/2566 9:18:47 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมและทดสอบ English for Undergraduates รอบเดือนพฤศจิกายน 2566 21/11/2566 16:22:34 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางจุลชีววิทยา โคโลนีเกมส์ ครั้งที่ 17 21/11/2566 15:02:29 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 4 รางวัล การแข่งขันการประกวดคลิปวิดีโอสั้น TikTok ภายใต้หัวข้อ “UP PRODUCT มีดีกว่าที่คิด” 20/11/2566 14:14:23 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าร่วมการประกวดโครงการวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 17/11/2566 15:37:45 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการฝึกอบรมอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound)และการตรวจExtended focus assessment sonography in trauma (E-FAST) 17/11/2566 11:15:26 ด้านการผลิตบัณฑิต
Page 1 of 62 (3084 items)Prev1234567606162Next

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน