ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการผลิตบัณฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
สาขาวิศวกรรมโยธา มพ. จัด Survey Camp ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านวิชาชีพตามเกณฑ์สภาวิศวกร 6/6/2566 16:41:36 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ดำเนินโครงการ "How to Learn" ประจำปีการศึกษา 2566 6/6/2566 14:21:55 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองอาคารสถานที่ ลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อย ในการให้บริการรับ – ส่ง นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ในการเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 6/6/2566 14:08:11 ด้านการผลิตบัณฑิต
บรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันแรกของนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 6/6/2566 14:06:27 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ร่วมกับสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในวิชาชีพครู (ค่ายเมล็ดพันธุ์ครู ครั้งที่ 9) 6/6/2566 10:50:24 ด้านการผลิตบัณฑิต
The SEEN students possess "GIS Skills for Future Engineering Practice" 6/6/2566 9:29:37 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้กับผู้นำนิสิตคณะ 2/6/2566 14:28:23 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิศวฯ จัดกิจกรรม “Warm Up” ส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตใหม่ 2/6/2566 14:22:28 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรม “ต้นกล้า Camp” ค่ายต้นกล้านักกฎหมายผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรม 2/6/2566 13:37:53 ด้านการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม เตรียมความพร้อมนิสิตสู่การฝึกประสบการวิชาชีพและสหกิจศึกษา เพื่อปฎิบัติงานร่วมกับโรงแรมภูเก็ตแมริออท รีสอร์ท แอนด์สปา 2/6/2566 10:04:18 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิต BCA รันวงการ Startup อย่างต่อเนื่อง ผ่านเข้ารอบ 40 ทีมระดับประเทศ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup 2023 2/6/2566 9:56:11 ด้านการผลิตบัณฑิต
สุดยอดนิสิต BCA คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 มาครอง บนเวทีการแข่งขัน Startup Thailand League 2023 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) 2/6/2566 9:54:29 ด้านการผลิตบัณฑิต
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนิสิตวิชาชีพแพทย์แผนจีนเพื่อเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 2/6/2566 9:53:02 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ต้อนรับบุคลากรจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมป์ (มูลนิธิฯ) เพื่อปรึกษาหารือในประเด็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 2/6/2566 9:47:12 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เตรียมความพร้อมให้กับนิสิตใหม่ 66 ผ่าน "โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่" 2/6/2566 9:44:03 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัด “โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 66” เพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ 2/6/2566 9:25:25 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตแก่สโมสรนิสิตของคณะ 2/6/2566 9:21:17 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก “กิจกรรมการคัดเลือกทีมผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่” 2/6/2566 9:17:35 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก “กิจกรรมการคัดเลือกทีมผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่” 2/6/2566 9:16:07 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะ ICT จัดโครงการ Young ICT Camp สานสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับน้อง ๆ นิสิตใหม่ รหัส 66 1/6/2566 16:46:31 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการจัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และสาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา 1/6/2566 16:04:29 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับการยกย่องชมเชยจากสถาบันไทย-เยอรมัน 1/6/2566 15:21:50 ด้านการผลิตบัณฑิต
SEEN conducting training course in pipe products, fittings and installation for building sanitation 1/6/2566 13:34:59 ด้านการผลิตบัณฑิต
The SEEN students chosen to the energy science training course 1/6/2566 10:20:41 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการจัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1/6/2566 8:52:52 ด้านการผลิตบัณฑิต
หน่วยกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “สานสัมพันธ์น้องใหม่ หล่อหลอมดวงใจเลือดสีส้มอิฐ” 31/5/2566 16:10:22 ด้านการผลิตบัณฑิต
SEEN, Encounter the Freshmen 2023 31/5/2566 11:53:20 ด้านการผลิตบัณฑิต
สุด !! นิสิตเกษตรฯ ม.พะเยา คว้าแชมป์ และรองแชมป์ภาคเหนือ " เวทีการแข่งขัน Startup Thailand League Season 2023" ในระดับอุดมศึกษา 31/5/2566 11:01:00 ด้านการผลิตบัณฑิต
จัดการประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา 30/5/2566 15:44:59 ด้านการผลิตบัณฑิต
นายกฤษฏ์ ดำรงค์ชีพ นิสิตคู่ขนานชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค5 ครั้งที่ 48 กำแพงเพชรเกมส์ 29/5/2566 23:16:45 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสัมมนาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทา-งาม ครั้งที่ 2 29/5/2566 23:11:49 ด้านการผลิตบัณฑิต
งานคุณภาพนิสิต คณะ ICT จัดกิจกรรมสาขาวิชาพบนิสิตใหม่ รหัส 66 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง นิสิต อาจารย์ และบุคลากรของคณะ 29/5/2566 16:33:30 ด้านการผลิตบัณฑิต
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา 29/5/2566 13:36:25 ด้านการผลิตบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรภัทร คำทิ้ง ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี รหัส 55 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศประเภท ครูดีเด่น ประจำปี 2565 29/5/2566 11:50:01 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตสาขา DSA คณะ ICT ม.พะเยา คว้ารางวัล Thailand StartUp League 2023 (ภาคเหนือ) 29/5/2566 11:41:20 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาตร์ ม.พะเยา จัดสอบวัดความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2566 29/5/2566 11:05:20 ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสุนทรียภาพแห่งการเรียนรู้ กิจกรรม Freshman City Tour 2023 25/5/2566 16:45:50 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ครั้งที่ 5/2566 25/5/2566 11:32:22 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเสริมสร้างให้นิสิตเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 25/5/2566 10:30:31 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิศวกรรมเครื่องกล มพ. ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร 25/5/2566 10:09:53 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมกิจกรรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ผู้นำนิสิตคณะนิติศาสตร์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมรับน้อง 24/5/2566 17:04:34 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะสำหรับผู้นำการโค้ชรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่การพัฒนาชุมชน” 23/5/2566 17:21:31 ด้านการผลิตบัณฑิต
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Assessor Training) 23/5/2566 14:43:36 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้านิเทศงานและติดตามการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปีการศึกษา 2565 23/5/2566 10:46:08 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 23/5/2566 9:25:51 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิศวะฯ ต้อนรับเกียร์ 14 ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2566 22/5/2566 16:55:51 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะ ICT ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ICT รุ่นที่ 23 พร้อมพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ เพื่อชี้แจงข้อมูลด้านการเรียนการสอนและหลักการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 22/5/2566 14:32:06 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะสหเวชศาสตร์ ต้อนรับน้องใหม่ ฟ้ามุ่ยช่อที่ 13 พวงครามช่อที่ 17 20/5/2566 22:21:31 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 20/5/2566 12:50:54 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 20/5/2566 0:50:58 ด้านการผลิตบัณฑิต
Page 1 of 69 (3404 items)Prev1234567676869Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน