ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการผลิตบัณฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ How to Learn 11/6/2564 15:03:35 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอนนิสิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 10/6/2564 10:25:48 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตสาขาการื่อสารสื่อใหม่ คว้ารางวัลที่ 2 นิสิตสหกิจดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2563 9/6/2564 7:44:17 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะ นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ 8/6/2564 11:02:57 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพด้านการสอน ประจำปี 2564 7/6/2564 11:26:19 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดสอบเพื่อพัฒนาผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ แบบออนไลน์ 4/6/2564 16:28:39 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 แบบออนไลน์ 4/6/2564 13:51:58 ด้านการผลิตบัณฑิต
ม.พะเยา เปิดรับสมัคร ป.ตรี (TCAS 64 รอบที่ 4) รอบสุดท้าย!! จำนวน 620 ที่นั่ง 4/6/2564 11:55:45 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา จัดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ปีการศึกษา 2564 2/6/2564 0:46:55 ด้านการผลิตบัณฑิต
เปิดจองหอพักสำหรับนิสิตที่ประสงค์เรียน Online และพักภายในมหาวิทยาลัย 31/5/2564 15:27:24 ด้านการผลิตบัณฑิต
Page 1 of 215 (2145 items)Prev1234567213214215Next