ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการผลิตบัณฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการคัดเลือกแนวคิดและแผนงาน เพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ภายใต้โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights) 6/8/2563 13:16:00 ด้านการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) ประจำปีการศึกษา 2562 31/7/2563 13:35:40 ด้านการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) ประจำปีการศึกษา 2562 31/7/2563 13:28:55 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภาษาจีน ที่ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากสถาบันขงจื่อ เพื่อศึกษาต่อในประเทศจีน 31/7/2563 13:23:11 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตสาขาวิชาการตลาดคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการแข่งขัน Startup Thailand League 2020 ได้เข้าสู่รอบระดับประเทศ 24/7/2563 19:54:01 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมเรียนรู้ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนที่มีคุณภาพ บ้านหล่าย ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 24/7/2563 18:05:09 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์เปิดหลักสูตรหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree Program) 5 หลักสูตร เปิดรับสมัครผู้สนใจ Reskill/Upskill ในทุกๆ หลักสูตร 24/7/2563 13:06:18 ด้านการผลิตบัณฑิต
“UPITI” ขอแสดงความยินดีกับทีมนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ผ่านการพิจารณาในการแข่งขัน Startup Thailand League 2020 23/7/2563 16:21:40 ด้านการผลิตบัณฑิต
“UPITI” จัดกิจกรรมการแข่งขัน Startup Thailand League 2020 22/7/2563 15:57:25 ด้านการผลิตบัณฑิต
UPITI ร่วมกับ NIA จัดงาน Workshop ในโครงการ NIA CREATIVE CONTEST 2020 22/7/2563 15:54:21 ด้านการผลิตบัณฑิต
Page 1 of 182 (1812 items)Prev1234567180181182Next