ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการผลิตบัณฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 29/1/2563 10:06:24 ด้านการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมออกบูธอาสาสมัครให้การดูแลรักษานักวิ่งในงาน Run to Change Phayao 28/1/2563 14:18:02 ด้านการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงานและนันทนาการแก่เด็กพิการ 28/1/2563 13:15:19 ด้านการผลิตบัณฑิต
นักเรียนสาธิตม.พะเยา ได้รับรางวัลในการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2563 28/1/2563 10:11:31 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย Conference case study เรื่อง “Parapneumonic Effusion” 27/1/2563 18:16:32 ด้านการผลิตบัณฑิต
โครงการชวน แชร์ ช้อป การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนิสิต นิสิตพิการ 27/1/2563 14:25:17 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ต้อนรับและสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ฯ ในระดับปริญญาตรี 27/1/2563 14:19:45 ด้านการผลิตบัณฑิต
โครงการแนะแนวสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1 27/1/2563 13:54:50 ด้านการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านแม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา 27/1/2563 10:32:18 ด้านการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมเคมีสัญจร ครั้งที่ 1/63 27/1/2563 9:32:17 ด้านการผลิตบัณฑิต
Page 1 of 160 (1595 items)Prev1234567158159160Next