ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการวิจัย

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายออนไลน์ “SAGE Research Methods and SAGE Campus Presentation” 19/10/2564 13:12:44 ด้านการวิจัย
คณะเกษตรฯ ร่วมเสวนาวิชาการ "ทิศทางใหม่ของการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ด้วยการผลิตอาหารผสมเพื่อใช้เลี้ยงผึ้งในช่วงการขาดแคลนอาหารจากธรรมชาติ” 19/10/2564 10:09:04 ด้านการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจสอบมาตรฐาน โครงการผลิตกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา 18/10/2564 11:28:50 ด้านการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ดร. เภสัชกรหญิง อภิญญา บุญเป็ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 5/10/2564 10:45:26 ด้านการวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ (TCI 2) 1/10/2564 20:40:14 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนโครงการวิจัย “ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1/10/2564 10:31:23 ด้านการวิจัย
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ฟาร์มไก่ไข่นายเกษม สวนา ตำบลสันกำแพง อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 1/10/2564 10:19:06 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ได้รับทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยฯ เงินทุนสนับสนุน 5,000,000 บาท 30/9/2564 15:03:57 ด้านการวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ (TCI 1) 25/9/2564 1:39:52 ด้านการวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ (TCI 1) 25/9/2564 1:33:37 ด้านการวิจัย
Page 1 of 82 (814 items)Prev1234567808182Next