ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการวิจัย

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ณ โรงแรมเช็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 6/8/2563 11:35:34 ด้านการวิจัย
นักวิจัยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) 6/8/2563 11:12:12 ด้านการวิจัย
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดเสวนาในหัวข้อเรื่อง "บทบาทมหาวิทยาลัยกับการสร้างชุมชนนวัตกรรม กรณีศึกษา : โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล มหาวิทยาลัยพะเยา" ( Thailand Research Expo 2020 ) 5/8/2563 11:11:27 ด้านการวิจัย
ผู้บริหาร และทีมนักวิจัย คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมชมการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 31/7/2563 15:11:15 ด้านการวิจัย
นักวิจัย คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอกระบวนการการดำเนินงานในแผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานและกลไกทางการตลาดของสินค้าทางเกษตรในภาคเหนือตอนบน 2 30/7/2563 16:30:42 ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา ติดอันดับ 16 จาก 189 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ อันดับ 3 ของภาคเหนือ จากการจัดอันดับ Webometrics Ranking 29/7/2563 18:24:11 ด้านการวิจัย
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญผู้ใช้บริการทดลองเข้าใช้งาน ฐานข้อมูลออนไลน์ Access Pharmacy จากสำนักพิมพ์ McGraw-Hill 21/7/2563 13:57:08 ด้านการวิจัย
นักวิจัยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเวทีพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยละเอียด ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ปีงบประมาณ 2563 ในกรอบ “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ กรอบการวิจัย Demand-Supply Matching Platform” 20/7/2563 16:40:38 ด้านการวิจัย
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เปิดบริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่องานวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญสาขาสถิติ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 17/7/2563 15:37:24 ด้านการวิจัย
ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงาน ขับเคลื่อน “พะเยา เมืองแห่งการเรียนรู้” 16/7/2563 16:24:57 ด้านการวิจัย
Page 1 of 51 (503 items)Prev1234567495051Next