ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการวิจัย

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เปิดบริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่องานวิจัย จองเข้าพบผู้เชี่ยวชาญได้แล้ว วันนี้ 22/11/2562 11:23:11 ด้านการวิจัย
“UPITI” ร่วมประชุมวิชาการประจำปี ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เครือข่ายภาคเหนือ 22/11/2562 10:35:13 ด้านการวิจัย
“UPITI” ร่วมกับคณะพลังงานฯ พัฒนาโรงอบแห้งอัจฉริยะร่วมกับระบบสมาร์ตกริดเทคโนโลยีให้กับวิสาหกิจชุมชน 22/11/2562 10:33:38 ด้านการวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินการโครงการ บูรณาการวิจัยโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 20/11/2562 19:11:59 ด้านการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ"The power of medication system and RDU เภสัชกรไทยรอบรู้ระบบยา" 20/11/2562 14:09:15 ด้านการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จัดโครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2 20/11/2562 14:00:38 ด้านการวิจัย
กองบริหารงานวิจัย ได้จัดประชุมชี้แจงการจัดส่งข้อเสนอแผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563 - 2564 ผ่านระบบ NRMS 20/11/2562 10:48:40 ด้านการวิจัย
รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะทำงาน เดินทางไปร่วมสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือ 20/11/2562 10:26:20 ด้านการวิจัย
บริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่องานวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญ เร็วๆ นี้ 20/11/2562 9:47:36 ด้านการวิจัย
ทีมนักวิจัย คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และอัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว ลงพื้นที่ด่านบ้านฮวก และด่านปางมอน แขวงไชยบุรี สปป.ลาว 18/11/2562 18:01:09 ด้านการวิจัย
Page 1 of 36 (356 items)Prev1234567343536Next