ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการวิจัย

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ฐานข้อมูลและแหล่งความรู้เกี่ยวกับ Coronavirus (COVID-19) 26/3/2563 9:28:11 ด้านการวิจัย
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มอบไม้กวาดขยะรีไซเคิล ภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ ให้แก่กองอาคารและสถานที่ มหาวิทลัยพะเยา 24/3/2563 13:09:52 ด้านการวิจัย
นักวิจัย APCC เผยแพร่และหารือความร่วมมือ “ระบบข้อมูล Smart climate สำหรับบริหารจัดการน้ำและรับมือภัยพิบัติลุ่มน้ำอิง” 20/3/2563 10:02:37 ด้านการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาการเขียนขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 19/3/2563 15:43:06 ด้านการวิจัย
คณะวิทยาศาสตรการแพทย์ เพิ่มกลยุทธด้านวิจัย จัดอบรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยและการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรให้แก่นักวิจัย 18/3/2563 15:21:14 ด้านการวิจัย
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ “ท้องถิ่นในจินตนาการ :ความเข้มแข็งจากฐานรากเพื่อการพัฒนาประเทศสู่สหัสวรรษใหม่” ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่ สงขลา 17/3/2563 10:34:12 ด้านการวิจัย
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยทุนรายได้ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 ศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ 17/3/2563 10:32:29 ด้านการวิจัย
โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยของบุคลากรกองบริการการศึกษา 14/3/2563 10:59:01 ด้านการวิจัย
โครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ (1 Faculty 1 Signature) 12/3/2563 15:22:51 ด้านการวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการในโอกาส 10 ปี วิศวฯ มพ. 6/3/2563 15:49:50 ด้านการวิจัย
Page 1 of 46 (458 items)Prev1234567444546Next