ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการวิจัย

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการต่อยอดและผลักดัน พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) 29/5/2563 16:15:14 ด้านการวิจัย
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 25/5/2563 14:15:51 ด้านการวิจัย
หน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (RUSID) คณะICT ม.พะเยา ส่งมอบแบบจำลองภูมิประเทศ เพื่อสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ให้แก่ชุมชนคนลุ่มน้ำอิง ใช้ในการวางแผนบริหารจัดการในพื้นที่ และปล่อยอึ่งเพ้า (เค่า) คืนสู่ธรรมชาติป่าต้นน้ำ 22/5/2563 14:13:29 ด้านการวิจัย
“UPITI”คัดเลือกผู้ประกอบการภายใต้แผนการดำเนินงาน โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.2563 20/5/2563 12:05:00 ด้านการวิจัย
นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ติดอันดับ 1-100 ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus 18/5/2563 2:39:08 ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา ติดอันดับที่ 14 ของไทย จากการจัดอันดับโลกของ Scimago Institutions Rankings 2020 14/5/2563 16:52:56 ด้านการวิจัย
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิต เข้าใช้งาน ODILO e-Books 13/5/2563 14:53:39 ด้านการวิจัย
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการเข้าใช้งาน ฐานข้อมูล Incision Academy 30/4/2563 14:07:45 ด้านการวิจัย
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ประชุมคณะทำงาน UP Impact Ranking 29/4/2563 13:47:58 ด้านการวิจัย
โครงการวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น มอบข้าวหอมมะลิ ให้กับสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา 24/4/2563 15:18:15 ด้านการวิจัย
Page 1 of 48 (472 items)Prev1234567464748Next