ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการวิจัย

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2562 23/8/2562 9:56:03 ด้านการวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ ณ โรงแรม Grand vista จังหวัดเชียงราย 21/8/2562 11:51:56 ด้านการวิจัย
MIS ร่วมกับ DRA จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางและประเด็นการวิจัยที่สอดคล้องกับแผน ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และการพัฒนาโจทย์วิจัย” 19/8/2562 20:50:40 ด้านการวิจัย
หน่วยวิจัย APCC คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางศึกษาดูงาน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 19/8/2562 9:12:04 ด้านการวิจัย
ม.พะเยา MOU มุ่งพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมของกัญชาและกัญชง 19/8/2562 14:34:58 ด้านการวิจัย
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดโครงการ " Paper Camp " 16/8/2562 13:33:52 ด้านการวิจัย
ม.พะเยา หารือร่วมมือกับ Graduate Institute of Biomedical Sciences, Taiwan ผลิตเนื้อโค 15/8/2562 16:50:53 ด้านการวิจัย
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดโครงการ " เตรียมความพร้อม งานวิจัย หนังสือ ตำรา เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ " 15/8/2562 14:11:13 ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยาให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมเพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility 14/8/2562 15:38:32 ด้านการวิจัย
ผลงานวิจัยนร.โรงเรียนสาธิตฯได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Journal of Physics : Conference series (JPCS ) 14/8/2562 16:06:23 ด้านการวิจัย
Page 1 of 26 (254 items)Prev1234567242526Next