ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการวิจัย

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 22/10/2563 15:20:43 ด้านการวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการ “การจัดการความรู้ด้านการวิจัย กิจกรรม 1 Proposal camp” 22/10/2563 10:08:49 ด้านการวิจัย
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการศึกษาของโครงการวิจัยการยกระดับระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย ภายใต้โครงการวิจัยการวิเคราะห์โครงสร้างโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ ณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 21/10/2563 14:52:06 ด้านการวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินจัดสัมมนาแนวทางการพัฒนาระบบงานวิจัยและการพัฒนาอาจารย์ บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ 21/10/2563 14:44:15 ด้านการวิจัย
กองบริงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2563 20/10/2563 21:08:48 ด้านการวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินจัดสัมมนาแนวทางการพัฒนาระบบงานวิจัยและการพัฒนาอาจารย์ บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ 20/10/2563 15:08:06 ด้านการวิจัย
สุดยอด นักวิจัย ม.พะเยา ค้นพบพืชชนิดใหม่ “พิศวงตานกฮูก” 20/10/2563 14:40:44 ด้านการวิจัย
คณะศิลปศาสตร์ เข้าหารือกับนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลตำบลเจริญราษฏร์ เพื่อผลักดันการสร้างนวัตกร และเพิ่มเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชน 19/10/2563 11:40:38 ด้านการวิจัย
ม.พะเยา จัดกิจกรรมงานนิทรรศการ นำเสนอภาพอนาคตและรับฟังความคิดเห็น โครงการ Social Foresight พร้อมกิจกรรมเสวนาอนาคตเมืองพะเยา 2030 “The Future of Living in Phayao 2030” 19/10/2563 10:04:31 ด้านการวิจัย
อาจารย์และนิสิต SEEN ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในพื้นที่ชุ่มน้ำ หนองเล็งทราย 18/10/2563 9:47:52 ด้านการวิจัย
Page 1 of 57 (565 items)Prev1234567555657Next