ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการวิจัย

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะ ICT จัดกิจกรรม R & I TALK หัวข้อเรื่อง “แนวทางและกระบวนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา” 18/6/2564 20:30:04 ด้านการวิจัย
โครงการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ Phayao Learning City ปีที่ 2 17/6/2564 13:37:53 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.วิลาวัลย์ สมยาโรน ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" 17/6/2564 10:45:44 ด้านการวิจัย
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมถอดกระบวนการการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อชุมชนนวัตกรรม 9/6/2564 7:32:20 ด้านการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่ ดร. ปาจรีย์ มงคล ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 7/6/2564 16:14:18 ด้านการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 7/6/2564 16:10:11 ด้านการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่ อ. ภญ. ฐาปนี ใจปินตา ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ. 7/6/2564 16:06:02 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีแก่ ดร. เภสัชกรหญิง นทพร ชัยพิชิต นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ 7/6/2564 16:02:50 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับ ดร. เภสัชกร มธุกร สายนาคำ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ 7/6/2564 15:58:10 ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการอบรมการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์นานาชาติ 2/6/2564 22:53:10 ด้านการวิจัย
Page 1 of 72 (718 items)Prev1234567707172Next