ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริการวิชาการ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่สำรวจปัญหาด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ในสถานศึกษาภายในจังหวัดพะเยา รวมทั้งประชาสัมพันธ์การเข้ารับบริการในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 12/10/2562 18:47:35 ด้านการบริการวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม จัดกิจกรรมการประชุมเพื่อวางแผนแบบมีส่วนร่วม การใช้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจจากเมตาบอลิซึมของตำบลบ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 11/10/2562 17:36:15 ด้านการบริการวิชาการ
กองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จ(MAI) โครงการ 1 คณะ 1 Signature ในชื่อโมเดล “บางกอกน้อยโมเดล 2” 10/10/2562 19:23:40 ด้านการบริการวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ รพ.สต.บ้านต๋อม กำนันตำบลบ้านต๋อม ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ครูภูมิปัญญาด้านการดูแลโรคเรื้อรัง จัดกิจกรรมการประชุมเพื่อวางแผนแบบมีส่วนร่วม การใช้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพ ผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจจากเมตาบอลิซึม 10/10/2562 16:21:18 ด้านการบริการวิชาการ
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการจัดโครงการไหว้ครูแพทย์แผนไทย 10/10/2562 15:14:45 ด้านการบริการวิชาการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นิสิตกายภาพบำบัดกับการให้คำแนะนำเบื้องต้นเพื่อการเลิกสูบบุหรี่” (Workshop Topic: Physical Therapy Student and Basic Advise for Smoking Cessation) 10/10/2562 11:42:42 ด้านการบริการวิชาการ
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเครือข่ายภาคเหนือตอนบน 8/10/2562 15:50:13 ด้านการบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ การพัฒนาศักยภาพครูด้วยกระบวนการ PLC ตามแนวทางศาสตร์พระราชา 8/10/2562 15:48:42 ด้านการบริการวิชาการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา บริการด้านสุขภาพช่องปาก อุด ขูด ถอน ฟรี 8/10/2562 14:13:32 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมประชุมทางวิชาการเรื่อง “Workshop on Nonlinear Analysis Involving Convex Programming and Applications to Optimization Problems” 8/10/2562 13:45:43 ด้านการบริการวิชาการ
Page 1 of 90 (891 items)Prev1234567888990Next