ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริการวิชาการ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 5/3/2564 16:34:52 ด้านการบริการวิชาการ
กิจกรรม Audition คัดเลือกนิสิตเป็นผู้นำด้านความเป็นสากล I-CON UP 2021 4/3/2564 14:53:42 ด้านการบริการวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรโครงการ “วิธีวิทยาการทำวิจัยและการสร้างนวัตกรรมทางการเรียนการสอนภาษาไทย” 4/3/2564 14:27:48 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “กาดเวิ้งว้าวเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1” 3/3/2564 11:44:34 ด้านการบริการวิชาการ
อธิการบดี ม.พะเยา เยี่ยมชม "กาดเวิ้งว้าวเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1" โดยความร่วมมือจาก 4 คณะ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 2/3/2564 18:34:30 ด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์การเรียนรู้สื่อชุมชน ม.พะเยา จัดกิจกรรม Live สด เพื่อสร้างความรู้ด้านการสื่อสารให้กับกลุ่มOTOPจังหวัดพะเยา และสามารถเปิด 2/3/2564 11:33:57 ด้านการบริการวิชาการ
หลักสูตร CG พัฒนานิสิตเรียนรู้ด้านวิชาชีพกราฟิกและมัลติมีเดียให้กับกลุ่มอาชีพอำเภอจุน 2/3/2564 10:47:25 ด้านการบริการวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program) “ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ระดับพื้นฐาน” 1/3/2564 14:56:53 ด้านการบริการวิชาการ
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตและคณะแพทยศาสตร์จัดการส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ทางด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยให้แก่คนในชุมชน 1/3/2564 13:42:18 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมในโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ระยะที่ 2 (โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก) 1/3/2564 12:00:27 ด้านการบริการวิชาการ
Page 1 of 150 (1500 items)Prev1234567148149150Next