ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริการวิชาการ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับคณาจารย์และะนิสิตระดับบัญฑิตศึกษาวิทยาลัยการจัดการ (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยพะเยา 24/1/2563 15:25:59 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสหเวชศาสตร์ คว้ารางวัลระดับ "เหรียญเงิน" จากโมเดล "แม่ใจ โมเดล" ในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 24/1/2563 15:09:35 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัยครั้งที่ 9 24/1/2563 11:16:55 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรมประกวดนิทรรศการ “1 คณะ 1 สัญลักษณ์แหล่งความสำเร็จ 24/1/2563 11:14:34 ด้านการบริการวิชาการ
โรงเรียนสาธิตม.พะเยา เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 24/1/2563 10:37:44 ด้านการบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรม 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ สุดยอดแห่งการสร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน 24/1/2563 0:22:14 ด้านการบริการวิชาการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นำบุคลากร ร่วมจัดบูทนิทรรศการ และนำเสนอผลงาน 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ (one Faculty one Signature) 23/1/2563 16:19:56 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมนิทรรศการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ 23/1/2563 15:08:30 ด้านการบริการวิชาการ
โรงเรียนสาธิตม.พะเยา เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กประถมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 6 23/1/2563 8:51:36 ด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการค่ายคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 21/1/2563 10:27:33 ด้านการบริการวิชาการ
Page 1 of 105 (1047 items)Prev1234567103104105Next