ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริการวิชาการ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดพะเยา 23/9/2563 16:11:27 ด้านการบริการวิชาการ
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกับคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จัดงานแถลงข่าว "เชียงราย 2030: การพัฒนาถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เชื่อมโยงอำเภอแม่สาย และชุมชนโดยรอบ" ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวล้านนาตะวันออกเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 22/9/2563 14:54:43 ด้านการบริการวิชาการ
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการร่วมกับการให้ความรู้สุขภาพแก่ชุมชนบ้านแม่กาหลวง 22/9/2563 12:01:45 ด้านการบริการวิชาการ
SEEN เจ้าภาพจัดกิจกรรม “เชียงราย 2030: การพัฒนาถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เชื่อมโยง 4 เวียง และการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรอบอำเภอแม่สาย” 21/9/2563 15:36:20 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยเชิงพื้นที่ “เปลี่ยนโครงร่างให้เป็นทุน” 21/9/2563 15:06:52 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการศึกษาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564-2568 21/9/2563 15:04:39 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ดำเนินโครงการโคเนื้อจังหวัดพะเยา 21/9/2563 13:23:27 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดอบรมให้ความรู้การทำเปลือกสับปะรดหมัก เพื่อนำไปใช้เลี้ยงโค 21/9/2563 13:14:22 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชนนวัตกรรมตามการสนับสนุนของ บพท. 21/9/2563 10:58:43 ด้านการบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการจิตอาสาและบริการวิชาการด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ชุมชน 21/9/2563 10:16:53 ด้านการบริการวิชาการ
Page 1 of 128 (1273 items)Prev1234567126127128Next