ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริการวิชาการ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุม“ศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย” 27/7/2564 18:40:27 ด้านการบริการวิชาการ
ผศ.สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ เป็นวิทยากรใน โครงการ "ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกรณีถูกดำเนินการทางวินัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา" 27/7/2564 18:38:03 ด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 23/7/2564 15:52:40 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย ลงพื้นที่ผลิตและแปรรูปสับปะรดภูแล 23/7/2564 14:14:10 ด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ใช้บริการแอปพลิเคชัน Ookbee 22/7/2564 13:24:45 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 21/7/2564 16:32:31 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอาจารย์สาขาบริบาลเภสัชกรรมสนับสนุนการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 19/7/2564 9:30:29 ด้านการบริการวิชาการ
คณะ ICT ม.พะเยา ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง เทศบาลตำบลแม่กา ด้าน Smart City 15/7/2564 16:41:08 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ "ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)" 15/7/2564 11:28:00 ด้านการบริการวิชาการ
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินโครงการ "การส่งเสริมสวัสดิการสังคมแบบบูรณาการด้วยข้อมูลองค์รวมระดับตำบล" กิจกรรมที่ 5 ตำบลคือเวียง 14/7/2564 10:06:14 ด้านการบริการวิชาการ
Page 1 of 163 (1627 items)Prev1234567161162163Next