ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริการวิชาการ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
SEEN ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์เจ้าของสวนยาง จำกัด จังหวัดเชียงราย 9/7/2563 11:25:40 ด้านการบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การตอนรับคณะกรรมการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และสถาบันรับรองมาตราฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ 8/7/2563 11:34:54 ด้านการบริการวิชาการ
“NIA ผนึกกำลัง UPITI ให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมภาคเหนือ 15 โครงการ” 5/7/2563 17:05:31 ด้านการบริการวิชาการ
“UPITI วางแผนบ่มเพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยบ้านดง” 3/7/2563 17:08:19 ด้านการบริการวิชาการ
“UPITI จับมือคณะเกษตรฯ ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับผู้ประกอบการ” 3/7/2563 16:59:16 ด้านการบริการวิชาการ
“UPITI ติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูยูไรซ์มิลค์ จ.ลำปาง” 3/7/2563 16:49:58 ด้านการบริการวิชาการ
การประชุม "ที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทปคศ.)" ครั้งที่ 3/2563 3/7/2563 16:48:35 ด้านการบริการวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ประจำปี 2563 3/7/2563 12:04:21 ด้านการบริการวิชาการ
ITAP-UP ร่วมกับนักวิจัยจาก SEEN-UP เร่งช่วยเกษตรกรแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ 2/7/2563 9:37:24 ด้านการบริการวิชาการ
ITAP-UP สำรวจพื้นที่และติดตามความก้าวหน้า ยกระดับกลุ่มผู้ประกอบการในเขตจังหวัดแพร่ 2/7/2563 9:35:02 ด้านการบริการวิชาการ
Page 1 of 116 (1159 items)Prev1234567114115116Next