ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริการวิชาการ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาฝรั่งเศส 23/8/2562 11:05:18 ด้านการบริการวิชาการ
หน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับมูลนิธิฮันส์ ไซเดลสหพันธ์สาธารณะรัฐเยอรนี ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคม ครั้งที่ 2 23/8/2562 9:03:40 ด้านการบริการวิชาการ
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 21/8/2562 23:53:39 ด้านการบริการวิชาการ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตม.พะเยาได้รับรางวัลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.พะเยา 21/8/2562 11:35:39 ด้านการบริการวิชาการ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตม.พะเยาได้รับรางวัลประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ม.พะเยา 20/8/2562 16:12:02 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดโครงการ “ฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์ หลักสูตรการทำไส้กรอกเยอรมัน” 20/8/2562 10:53:24 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ด้วยสื่อพหุวัฒนธรรม “ยกระดับวัฒนธรรมไทลื้อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6” 19/8/2562 16:21:21 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม " สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ " 19/8/2562 10:17:06 ด้านการบริการวิชาการ
สอนการรู้สารสนเทศ สำหรับนิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 16/8/2562 15:48:40 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จัดนิทรรศการงานวันรณรงค์การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพด 15/8/2562 18:30:03 ด้านการบริการวิชาการ
Page 1 of 78 (771 items)Prev1234567767778Next