ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริการวิชาการ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา 15/10/2564 11:48:09 ด้านการบริการวิชาการ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วม ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในประเด็นสร้างสรรค์สื่อยุคใหม่เข้าใจคนทุก Gen ให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 15/10/2564 10:20:17 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเกษตรฯ ม.พะเยา จัดหลักสูตรบริการวิชาการ "การแปรรูปเพิ่มมูลค่าลิ้นจี่" เพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตร 12/10/2564 15:58:15 ด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ให้ความรู้หัวข้อ “การสืบค้นข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ให้กับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 12/10/2564 10:46:24 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการศึกษา บริจาคสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนผาแดงวิทยา และ โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 11/10/2564 15:41:18 ด้านการบริการวิชาการ
การประชุมคณะกรรมการคลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2564 11/10/2564 11:27:29 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเป็นนวัตกรชุมชนตำบลห้วยลานมืออาชีพ” 11/10/2564 11:17:17 ด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญบุคลากรและนิสิตใช้บริการวารสารออนไลน์ภาษาต่างประเทศ 8/10/2564 16:34:20 ด้านการบริการวิชาการ
คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา จัดเวทีสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 8/10/2564 13:29:02 ด้านการบริการวิชาการ
กองกิจการนิสิตร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาฉีดวัคซีนโควิด-19 7/10/2564 17:49:12 ด้านการบริการวิชาการ
Page 1 of 173 (1724 items)Prev1234567171172173Next