ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริการวิชาการ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โปรแกรมเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน การศึกษาภาคฤดูร้อน (Summer) 27/3/2563 17:13:57 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โปรแกรมเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน การศึกษาภาคฤดูร้อน (Summer) 26/3/2563 16:33:11 ด้านการบริการวิชาการ
งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้คำแนะนำการผลิตบทเรียนออนไลน์ 26/3/2563 16:14:45 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ผลิตแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือจากเอธานอลที่ได้รับมอบจากสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดพะเยา 25/3/2563 16:09:35 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ต้อนรับทีม "ชีวิตนอกกรุง Localist" ซึ่งเป็นสารคดีเชิงข่าวจากช่อง Thai PBS 24/3/2563 20:26:28 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าบริการวิชาการให้ความรู้การหมักเศษสับปะรดเพื่อใช้เป็นอาหารโคเนื้อแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 24/3/2563 12:53:37 ด้านการบริการวิชาการ
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ UP CREATIVE SHOWCASE #1 ณ หน้าร้านกาแฟเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา 24/3/2563 9:10:33 ด้านการบริการวิชาการ
ประชาสัมพันธ์ "หนังสือใหม่ ฉบับภาษาอังกฤษ" ประจำปีงบประมาณ 2563 23/3/2563 10:28:10 ด้านการบริการวิชาการ
รศ.ดร.ภก สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นตัวแทนกลุ่มเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคมเฉพาะกิจ มอบหน้ากากผ้าให้กับโรงพยาบาลพะเยา 23/3/2563 9:46:59 ด้านการบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Teams เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกาารเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สู่นวัตกรรมการศึกษา 20/3/2563 17:55:30 ด้านการบริการวิชาการ
Page 1 of 111 (1110 items)Prev1234567109110111Next