ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ขอถวายมุทิตาสักการะ✨🙏🏻 พระครูพิศิษฎ์สรคุณ อนนท์ 3 ประโยค 13/5/2566 10:43:17 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการทำบุญคณะ สุขสะหรีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566 12/5/2566 15:14:31 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รองศาสตราจารย์.ดร.ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ เข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เพื่อสวัสดีปีใหม่ไทยและรับพร 2/5/2566 16:10:32 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะเภสัชศาสตร์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งประจำเดือนพฤษภาคม 2566 1/5/2566 11:59:39 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมพิธีทำบุญวิทยาลัยการศึกษาและกิจกรรมประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้บริหารและผู้อาวุโส ประจำปี 2566 28/4/2566 13:37:09 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการทำบุญวิทยาลัยการศึกษาและกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ผู้บริหารและผู้อาวุโส ประจำปี พ.ศ. 2566 26/4/2566 17:12:19 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ 25/4/2566 11:30:47 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการ รดน้ำดำหัว ประเพณีสงกรานต์โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 24/4/2566 22:28:54 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสเนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปี 2566 24/4/2566 22:12:03 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา รดน้ำขอพรผู้อาวุโส สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 22/4/2566 7:51:59 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิศวะ มพ. เข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เพื่อสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2566 20/4/2566 15:33:47 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พิธีสระเกล้าดำหัวนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 20/4/2566 15:00:12 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๖ 20/4/2566 14:40:57 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ สืบฮีต โตยฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสเนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยาปี2566 20/4/2566 14:21:32 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส ณ สวนหย่อมหลังอาคารสำนักงานอธิการบดี 20/4/2566 13:56:49 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2566 : BCA Unity 2023 20/4/2566 13:50:01 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ม.พะเยา ร่วมพิธีรดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการราซการจังหวัดพะเยา ในวันสงกรานต์ 20/4/2566 13:38:31 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 20/4/2566 13:15:56 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วม "พิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566” 20/4/2566 12:50:30 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะเภสัชศาสตร์ร่วมสืบสานประเพณี เข้าร่วมกิจกรรมสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส​ ​เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา 20/4/2566 12:43:26 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณบดี คณะสหเวชศาสตร์นำทีมผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 20/4/2566 12:02:56 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วม "พิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566” 20/4/2566 11:07:37 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2566 20/4/2566 11:02:11 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
บุคลากรกองแผนงาน เข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 20/4/2566 10:42:15 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยการศึกษา ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 20/4/2566 10:27:11 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 20/4/2566 10:21:04 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองกิจการนิสิต​ ร่วมสืบสานประเพณีไทย​จัดพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส​ ​ 20/4/2566 9:59:09 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ผู้บริหารและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วม “พิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 19/4/2566 16:42:06 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
SEEN – ร่วมงานพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส... 19/4/2566 16:01:16 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วม พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันจักรี 6 เมษายน 2566 10/4/2566 16:20:48 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยการจัดการ จัดพิธีสืบสานประเพณี “สระเกล้าดำหัว” ผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566 9/4/2566 15:58:44 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองกิจการนิสิตร่วมสืบสานประเพณี 7เป็ง สรงน้ำพระธาตุขิงแกง ประจำปี2566 7/4/2566 10:23:36 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณาจารย์สาขาการสื่อสารสื่อใหม่รดน้ำดำหัวสื่อท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 4/4/2566 15:24:51 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วม พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2566 2/4/2566 14:57:34 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.พะเยา เปิดเวทีศิลปวัฒนธรรมเพื่อชุมชนแข่งขันบรรเลงดนตรี สะล้อ ซึง ขลุ่ย แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการพัฒนาเครื่องดนตรีพื้นฯ 1/4/2566 22:52:55 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา เชื่อมโยงเครือข่ายลุ่มแม่น้ำโขงบนเส้นทางสายไหมใหม่ (BRI) 28/3/2566 16:02:43 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับชุมชนขับเคลื่อนกิจกรรม U2T for BCG โดยกองวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา 28/3/2566 15:50:47 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” 22/3/2566 9:44:43 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรในคณะ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 (UP Sport 2023) 20/3/2566 13:14:53 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมใจสามัคคี ร่วมกีฬาสีบุคลากร มพ. 2566 17/3/2566 16:53:10 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 (UP Sport 2023) 17/3/2566 11:22:00 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมขบวนพาเหรดปิดกิจกรรม UP Sport 2023 17/3/2566 11:08:11 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ยกขบวนบุคลากรโรงเรียนสาธิต มพ. ร่วมกิจกรรมกีฬาUP Sport2023 17/3/2566 9:01:32 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ งานศาสนพิธี รัฐพิธี และพิธีต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 16/3/2566 15:19:13 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานศาสนพิธี รัฐพิธี และพิธีต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 13/3/2566 15:34:25 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๖ 10/3/2566 16:08:59 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา สืบสานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ประจำปี 2566 9/3/2566 12:32:40 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตจอมทอง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๖ 9/3/2566 11:03:41 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงาน "ส่องตะวันลงฮ่อมดอย เกี่ยวก้อยกิ๋นแลง แยงผ่อวิถีกว๊านพะเยา" 8/3/2566 15:52:08 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๖ ปีที่ ๘ 8/3/2566 11:53:16 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Page 1 of 21 (1014 items)Prev1234567192021Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน