ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการ “ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง” ครั้งที่ ๕ 11/3/2563 15:55:46 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมโครงการ “ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง” ครั้งที่ 5 โดยความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 10/3/2563 16:23:52 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ม.พะเยา จัดกิจกรรมประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ครั้งที่ 5 หนึ่งเดียวใน จ.พะเยา 9/3/2563 10:01:34 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองกิจการนิสิต เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพญางำเมือง ประจำปี 2563 6/3/2563 10:06:10 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการธรรมะสุขใจ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตและบุคลากรฯ 4/3/2563 11:33:30 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะแพทยศาสตร์ นำนิสิตเข้าร่วมโครงการธรรมะสุขใจ ในมหาวิทยาลัยพะเยา 4/3/2563 10:42:57 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการธรรมะสุขใจ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา 3/3/2563 19:24:21 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดนิทรรศการ “นิฮงไซ” Japanese Festival 2020 3/3/2563 9:17:09 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเดือนกุมภาพันธ์ 1/3/2563 13:51:27 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองคลัง ร่วมด้วยศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) ณ เมรุชั่วคราว วัดศรีโคมคำ 25/2/2563 10:57:52 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Page 1 of 49 (488 items)Prev1234567474849Next