ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอบรมเชิงปฏิบัติการ 22/10/2563 14:28:28 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีวางพานพุ่มวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี 22/10/2563 10:13:10 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21/10/2563 18:07:33 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมการประกอบพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครืนทราบรมราชชนนี “สมเด็จย่า” 21/10/2563 14:30:03 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมวางพานพุ่มเพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 20/10/2563 11:52:49 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง คณะเภสัชศาสตร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 20/10/2563 11:16:26 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จัดพิธีไหว้ครูแผนไทย บรมครูชีวกโกมารภัจจ์ 15/10/2563 11:37:45 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” และ กิจกรรม “ ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา ” 14/10/2563 15:12:04 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 14/10/2563 14:59:55 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
บุคลากร และนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 14/10/2563 10:38:51 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Page 1 of 56 (558 items)Prev1234567545556Next