ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
กองกิจการนิสิตร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์หอระฆัง วัดรัตนวนาราม 14/10/2564 9:38:28 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ม.พะเยาและนักศึกษา วปอ.๕๙ หมู่วัว ทอดผ้าป่าสามัคคี บูรณะหอระฆัง วัดรัตนวนาราม จ.พะเยา 13/10/2564 16:30:44 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีมุทิตาคารวะ แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 8/10/2564 16:26:00 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ค่ายนวัตกรวัฒนธรรมรุ่นเยาว์ : พลังของคนรุ่นใหม่ พลังของการเปลี่ยนแปลง 6/10/2564 15:27:33 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สาธิตฯเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1/10/2564 10:15:38 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองกิจการนิสิตร่วมยืนตรงเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 30/9/2564 9:35:03 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
อธิการบดี ม.พะเยา ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ๒๘ กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย 29/9/2564 14:35:55 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขคำ 28/9/2564 18:10:10 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงาน รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ อดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 28/9/2564 11:33:44 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ค่ายนวัตกรวัฒนธรรมรุ่นเยาว์ จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “Design Thinking เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น” 27/9/2564 17:36:35 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Page 1 of 69 (689 items)Prev1234567676869Next