ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ นางสาวอรริสรา อุทัยมงคง 10/6/2564 14:17:50 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 9 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2/6/2564 14:48:21 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยพะเยา 14/5/2564 16:41:24 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการถนนวัฒนธรรมสร้างคุณค่าด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นพะเยา SUPER KPI ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมประกวดวาดภาพ "วิถีพะเยา" 22/4/2564 11:53:02 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สืบสานประเพณีไทย "รดน้ำดำหัวท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา" 19/4/2564 19:43:22 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
“รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง” เทศกาลวันสงกรานต์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา วิถี New Normal 19/4/2564 14:26:53 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
SEEN สานประเพณีจารีตล้านนาเข้ารดน้ำขอพรอธิการบดีในวาระปีใหม่เมือง 2564 7/4/2564 14:21:09 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หน่วยพัฒนาคุณภาพนิสิต งานวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีไทย “รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง” 2/4/2564 13:45:46 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะสหเวชศาสตร์จัดงานงานเลี้ยงส่งคุณอริยนันท์ ประอ้าย หัวหน้าสำนักงานคณะ 31/3/2564 11:46:35 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัลชนะเลิศ ในงาน Miss Meeting of the Mind 2021 Thai Fancy Festival ครั้งที่ 11 30/3/2564 11:23:06 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Page 1 of 64 (637 items)Prev1234567626364Next