ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการ “ทำบุญฉลองวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ประจำปีงบประมาณ 2563” 4/8/2563 16:20:51 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี2563 20/7/2563 16:53:15 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรมการส่งเสริมการใช้สมุนไพร “ไพล”ในชุมชน 20/7/2563 15:23:58 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ในวาระครบรอบ 10 ปี 20/7/2563 15:21:35 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรม"ตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา" 20/7/2563 15:15:28 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 10 ปี 20/7/2563 10:12:15 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมงานพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 10 ปี 17/7/2563 19:20:15 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะนิติศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ในวาระครบรอบ 10 ปี 17/7/2563 18:04:07 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่ม วันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 10 ปี 17/7/2563 16:23:39 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีครบรอบวันสถาปนา 10 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา “10 ปี แห่งการสร้างคุณค่า ปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” 17/7/2563 16:23:30 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Page 1 of 52 (514 items)Prev1234567505152Next