ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกิจกรรม “ตามรอยสองจันทร์ สานฝันดอยบุษราคัม” 21/1/2565 16:51:48 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
“วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยพะเยา 19/1/2565 11:13:02 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 18/1/2565 15:49:58 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและวางพานพุ่มถวายราชสักการะ 18/1/2565 15:43:28 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธี " วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช " 18/1/2565 15:36:21 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18/1/2565 13:15:21 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สาขา CG ร่วมกับ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ จัดกิจกรรมเสวนาและให้ความรู้ด้านศิลปะ การออกแบบและมูลค่าวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยา 17/1/2565 11:45:19 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมงาน ฮอมบุญ ขึ้นปี๊ใหม่ ฮ้อยดวงใจ จาว ม. พะเยาประจำปี 2565 12/1/2565 14:20:38 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ม.พะเยา ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ “ฮ่วมบุญ ขึ้นปี๋ใหม่ ฮ้อยดวงใจ จาว ม.พะเยา” ประจำปี ๒๕๖๕ 11/1/2565 17:21:39 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ 11/1/2565 15:50:27 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องใน วันครบรอบ 1 ปี วันคล้ายวันสถาปนาและเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 11/1/2565 15:06:07 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองกิจการนิสิตร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565 และมอบอาหารให้แก่โรงพยาบาลสนาม อว.(โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา) 11/1/2565 14:02:42 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2565 และพิธีสืบชะตาประจำปี 11/1/2565 12:19:34 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการทำบุญตักบาตร (เติมบุญ เสริมสุข) ประจำปี 2565 7/1/2565 14:41:17 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการผูกข้อต่อขวัญสานสัมพันธ์นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 22/12/2564 14:54:50 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ ประชาคมกาดหล่ายต้า ต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา 17/12/2564 18:15:15 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมกาดเวิ้งว้าว ครั้งที่ 2 ณ ลานจอดรถหน้าคณะเภสัชศาสตร์ 16/12/2564 17:12:53 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 7/12/2564 16:31:39 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 6/12/2564 16:25:20 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดบ้านการเรียนรู้เกษตรชุมชนบ้านเวียงลอ จังหวัดพะเยา 29/11/2564 11:19:06 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินโครงการ “ลอยกระทงอลเวง ครื้นเครงวัฒนธรรมไทย” ที่จัดโดยกลุ่มอิสระโดมสัญจรรักษ์ TU Travel 23/11/2564 17:18:28 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกิจกรรม “ต๋ามประทีปปูจา ลอยกระทงขมาสายนที สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง” ณ ลานเอนกประสงค์ หลังอาคารสำนักงานอธิการบดี 23/11/2564 17:07:03 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ม.พะเยา เปิดโรงฝ้ายหลวง วัดพระธาตุขิงแกง พัฒนางานวิจัย เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากภูมิปัญญาฝ้าย ด้วยทุนทางวัฒนธรรม 22/11/2564 17:20:19 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงาน “ต๋ามประทีปปูจา ลอยกระทงขมาสายนที สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง” 22/11/2564 16:27:30 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม “ต๋ามประทีปปูจา ลอยกระทงขมาสายนที สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง” 19/11/2564 11:28:17 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยการศึกษา ร่วมกิจกรรม “ต๋ามประทีปปูจา ลอยกระทงขมาสายนที สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง” 19/11/2564 10:37:33 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถวายโคมผัดคู่ แก่วัดศรีอุโมงค์คำ จังหวัดพะเยา 19/11/2564 9:13:00 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา สืบสานประเพณี ดีกับสิ่งแวดล้อม “ต๋ามประทีปปูจา ลอยกระทงขมาสายนที สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง” 18/11/2564 15:22:38 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองกิจการนิสิตร่วมสืบสานป๋าเวณียี่เป็ง “ต๋ามประทีปปูจา ลอยกระทงขมาสายนที สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง” 18/11/2564 14:18:35 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงาน “ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน ๒๕๖๔” 9/11/2564 16:04:06 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะนิติศาสตร์ ร่วมงานปั่นฝ่ายสายบุญจุลกฐินสามัคคี ณ วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) 8/11/2564 14:26:26 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ผู้บริหารและบุคลากรกองกิจการนิสิตร่วมงานปั่นฝ้ายสายบุญจุลกฐิน 8/11/2564 13:59:05 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 8/11/2564 13:54:49 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดบุญวาทย์วิหาร จังหวัดลำปาง 1/11/2564 16:02:10 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ เยี่ยมชมมรดกทางวัฒนธรรมเมืองพะเยา 25/10/2564 10:04:39 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองกิจการนิสิตร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์หอระฆัง วัดรัตนวนาราม 14/10/2564 9:38:28 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ม.พะเยาและนักศึกษา วปอ.๕๙ หมู่วัว ทอดผ้าป่าสามัคคี บูรณะหอระฆัง วัดรัตนวนาราม จ.พะเยา 13/10/2564 16:30:44 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีมุทิตาคารวะ แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 8/10/2564 16:26:00 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ค่ายนวัตกรวัฒนธรรมรุ่นเยาว์ : พลังของคนรุ่นใหม่ พลังของการเปลี่ยนแปลง 6/10/2564 15:27:33 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สาธิตฯเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1/10/2564 10:15:38 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองกิจการนิสิตร่วมยืนตรงเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 30/9/2564 9:35:03 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
อธิการบดี ม.พะเยา ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ๒๘ กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย 29/9/2564 14:35:55 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขคำ 28/9/2564 18:10:10 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงาน รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ อดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 28/9/2564 11:33:44 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ค่ายนวัตกรวัฒนธรรมรุ่นเยาว์ จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “Design Thinking เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น” 27/9/2564 17:36:35 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธี วางพวงมาลา วันมหิดล ๒๕๖๔ 24/9/2564 14:54:04 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล 23/9/2564 22:18:24 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะทันตแพทยศษสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมถวายราชสดุดี “วันมหิดล” พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ประจำปี 2564 23/9/2564 17:13:18 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล" ประจำปี 2564 23/9/2564 16:31:18 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมถวายราชสดุดี 24 กันยายน “วันมหิดล” พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย 23/9/2564 15:29:10 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Page 1 of 15 (724 items)Prev1234567131415Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน