ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ตัวแทนคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพและวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 21/1/2564 16:15:04 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันนวัตกรรมฯ ร่วมถวายพานพุ่มน้อมสำนึกรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564 19/1/2564 15:40:33 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564 18/1/2564 16:17:45 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564 18/1/2564 15:01:18 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18/1/2564 13:05:11 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธี " วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช " 18/1/2564 12:10:11 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564 18/1/2564 11:35:31 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองกิจการนิสิต ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18/1/2564 10:20:51 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
อธิการบดี รับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ “โครงการรณรงค์ส่งเสริมและสืบสานความเป็นไทย” จากกระทรวงวัฒนธรรม 14/1/2564 15:03:37 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าสวัสดีปีใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และรองนายแพทย์สาธารณสุข 13/1/2564 11:35:57 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Page 1 of 61 (602 items)Prev1234567596061Next