ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “Open UP 2022 ยินดีที่ได้รู้จัก” 15/6/2565 8:29:27 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สาธิตพะเยาขานรับชูนโยบาย บ่มเพาะอัตลักษณ์นักเรียนสาธิต “Identity of DeSUP’s student” 14/6/2565 15:54:25 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมพิธบายศรีสู่ขวัญ "ฮับขวัญน้อง ฮ้องขวัญเจ้า เข้าเฮือนสาสุขฯ" และพิธีเทียน ประจำปีการศึกษา 2565 14/6/2565 15:07:37 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม ตักบาตรน้องใหม่และกิจกรรมมหกรรมจิตอาสา 13/6/2565 14:48:15 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม ตักบาตรน้องใหม่และกิจกรรมมหกรรมจิตอาสา 12/6/2565 14:34:36 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะ ICT จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรอุปกรณ์การเรียน ส่งต่อให้น้อง ๆ ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยา 9/6/2565 16:00:07 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ชมรมข่วงศิลป์ จัดกิจกรรม “สร้างสรรค์ผลงานวิจิตรการล้านนาพะเยา” 8/6/2565 13:45:47 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยาทำบุญพิธีสมโภชหอระฆัง วัดรัตนวนาราม 4/6/2565 11:31:05 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญสมโภชหอระฆัง ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา 3/6/2565 18:10:51 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัตลักษณ์ชุมชนจังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการออกแบบของฝากของที่ระลึกโดยใช้ต้นทุนทางศิลปะวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา 31/5/2565 19:17:56 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
นักวิจัย คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดงานเลี้ยงขันโตก ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคีเครือข่าย ภายใต้โครงการ Phayao Cultural Space 3/5/2565 15:19:33 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
นักวิจัย คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน และกลุ่มผู้ประกอบการวัฒนธรรมใหม่ 3/5/2565 15:14:52 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
นักวิจัย คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมต้อนรับและเลี้ยงรับรองคณะผู้ศึกษาดูงานเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน และอาหารพื้นถิ่นพะเยา 3/5/2565 15:12:28 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
นักวิจัย คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำเสนอโครงการ มหาวิทยาลัยพะเยาขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ฯ 3/5/2565 15:07:29 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
“ Phayao Cultural Space ” ครั้งที่ ๑ ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ และยกระดับเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมของชุมชนระเบียงกว๊านพะเยา 2/5/2565 16:25:02 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะเภสัชศาสตร์จัดพิธีสืบสานประเพณีสระเกล้าดำหัวผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์และบุคลากรอาวุโส​ เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง​ ประจำปี​ 2565​ 2/5/2565 14:58:48 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ 29/4/2565 13:52:06 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดพิธีสระเกล้าดำหัว นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 27/4/2565 15:26:31 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมที่ 4 “ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัวผู้บริหาร” 23/4/2565 19:23:47 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการฉลองวันสถาปนาและวันปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565 22/4/2565 11:21:37 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการทำบุญคณะ สุขสะหรีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565 11/4/2565 16:12:13 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 11/4/2565 15:52:46 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วม " พิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 " 11/4/2565 14:31:20 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
SEEN จัดกิจกรรมสืบทอดประเพณีสรงน้ำพระ และกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร 11/4/2565 12:06:17 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๕ 11/4/2565 11:40:58 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 11/4/2565 11:26:24 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วม พิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 11/4/2565 10:36:18 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรร่วมในพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส 10/4/2565 22:51:42 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "พิธีสระเกล้าดำหัว" เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 10/4/2565 18:03:39 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินกิจกรรม" ปี๋ใหม่เมือง" และกิจกรรม ส่งเสริมสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 10/4/2565 13:37:07 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองกิจการนิสิต​ ร่วมสืนสานประเพณีไทย​จัดพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส​ ​ 8/4/2565 22:18:53 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
SEEN เข้าร่วมงานในพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดี และผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 8/4/2565 17:38:40 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 8/4/2565 16:51:53 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วม “พิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565” 8/4/2565 16:50:38 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สาขากายวิภาคสาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดพิธีระลึกคุณอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2565 8/4/2565 16:37:05 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดพิธีทำบุญคณะ พิธีสรงน้ำพระ และพิธีรดน้ำดำหัว เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2565 7/4/2565 17:06:13 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ จัดกิจกรรม “ล่องเรือบ้านฝั่งหมิ่น” 31/3/2565 8:51:46 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ม.พะเยา รับมอบรางวัลและเกียรติบัตร งาน"ตามรอยสองจันทร์ สานฝันดอยบุษราคัม" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 25/3/2565 15:17:06 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมงาน “ตามรอยสองจันทร์ สานฝันดอยบุษราคัม” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 23/3/2565 14:12:57 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการและร่วมงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ประจำปี 2565 23/3/2565 10:40:35 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา สืบสานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง จังหวัดพะเยา ประจำปี ๒๕๖๕ 21/3/2565 10:03:08 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีตักน้ำสรงพระธาตุจอมทองและพิธีอธิฐานจิตรวมน้ำสรงพระธาตุจอมทอง 18/3/2565 15:01:40 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีตักน้ำอ่างหลวง สรงองค์พระธาตุจอมทอง ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง 2565 18/3/2565 13:21:07 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยการศึกษา และคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีตักน้ำสรงพระธาตุจอมทองและพิธีอธิฐานจิตรวมน้ำสรงพระธาตุจอมทอง 16/3/2565 15:54:32 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
นิทรรศการประกวดภาพถ่าย “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง” 11/3/2565 15:51:01 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมงานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2565 7/3/2565 14:14:20 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงาน ๕ มีนาคม ประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง 7/3/2565 11:56:21 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองกิจการนิสิตร่วมสืบสานงานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง 5/3/2565 22:00:54 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ชาลี ทองเรือง ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก 23/2/2565 18:18:09 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานพิธีไหว้ครู คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 11/2/2565 11:40:02 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Page 1 of 16 (780 items)Prev1234567141516Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน