ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะศิลปศาสตร์จัดพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันตรุษจีน 2563 24/1/2563 16:13:14 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมประชุม พิธีพระราชทานเพลิงศพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 23/1/2563 17:24:40 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองกิจการนิสิตร่วมงานวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18/1/2563 15:00:04 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 “ฮ่วมบุญ ขึ้นปี๋ใหม่ ฮ้อยดวงใจ จาว ม.พะเยา” 18/1/2563 13:01:57 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18/1/2563 11:30:32 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 15/1/2563 14:54:49 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมงาน “ฮ่วมบุญ ขึ้นปี๋ใหม่ ฮ้อยดวงใจ จาว ม.พะเยา” โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 14/1/2563 15:04:03 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองคลัง เข้าร่วมงาน “ฮ่วมบุญ ขึ้นปี๋ใหม่ ฮ้อยดวงใจ จาว ม.พะเยา” เนื่องในโอกาสปีใหม่ พุทธศักราช 2563 13/1/2563 9:10:52 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โรงเรียนสาธิตม.พะเยา ร่วมงานทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 10/1/2563 16:35:51 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะศิลปศาสตร์ร่วมทำบุญมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ 10/1/2563 16:00:49 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Page 1 of 48 (471 items)Prev1234567464748Next