ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหาร

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยและวิชาการ งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ 9/12/2562 11:24:24 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงานจังหวัดพะเยา วางพานพุ่มถวายราชการสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 6/12/2562 14:45:55 ด้านการบริหาร
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่แนะแนวสัญจร เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯ ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 4/12/2562 17:26:50 ด้านการบริหาร
พระครูวินัยธร วรงคต วิริยธโร (หลวงตาม้า) เป็นองค์บรรยายธรรม ในโครงการธรรมะสุขใจ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในมหาวิทยาลัยพะเยา 4/12/2562 11:01:32 ด้านการบริหาร
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาการสื่อสารองค์กร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และโครงการ GET TO KNOW SPSS ณ ห้างสรรพสินค้า ท็อปส์ พลาซ่า พะเยา 3/12/2562 16:49:56 ด้านการบริหาร
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่แนะแนวสัญจร เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯ ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 3/12/2562 15:32:40 ด้านการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ออกแนะแนวสัญจรวันที่ 3 ณ จังหวัดพิจิตร 30/11/2562 16:29:21 ด้านการบริหาร
คณบดี SEEN เข้าร่วมประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ (FEAT) และงานประชุม ITAP Sharing and Learning #2 29/11/2562 16:08:14 ด้านการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ออกแนะแนวสัญจรวันที่ 2 ณ จังหวัดอุทัยธานีและนครสวรรค์ 29/11/2562 10:36:35 ด้านการบริหาร
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ งานผลิตสื่อนวัตกรรม ลุยผลิตบทเรียน E-Learning ตอบโจทย์ Super KPI 28/11/2562 14:04:22 ด้านการบริหาร
Page 1 of 138 (1371 items)Prev1234567136137138Next