ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหาร

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 28/1/2563 16:45:36 ด้านการบริหาร
ม.พะเยา จัดโครงการ CSR ณ โรงเรียนบ้านหลวง จ.น่าน เพื่อพัฒนาด้านระบบพลังงานและไฟฟ้า พร้อม จัดระบบการเรียนการสอนภายในโรงเรียน 28/1/2563 13:40:57 ด้านการบริหาร
อธิการบดี ม.พะเยา จัดเวทีเเลกเปลี่ยนแนวคิดการบริหาร ครั้งที่ 2 28/1/2563 13:32:21 ด้านการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม DynEd 27/1/2563 11:07:04 ด้านการบริหาร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27/1/2563 11:02:21 ด้านการบริหาร
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานกิจกรรมนิทรรศการวิชาการและตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก 24/1/2563 17:10:56 ด้านการบริหาร
โรงเรียนสาธิตม.พะเยา ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 12 24/1/2563 16:26:44 ด้านการบริหาร
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว(เรือนเอื้องคำ) พร้อมบุคลากร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 24/1/2563 14:22:19 ด้านการบริหาร
รายงานความคืบหน้าการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา 24/1/2563 13:09:42 ด้านการบริหาร
ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์เข้าเยี่ยมชม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 23/1/2563 15:05:06 ด้านการบริหาร
Page 1 of 146 (1457 items)Prev1234567144145146Next