ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหาร

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับล่าสุดวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 26/7/2564 8:38:35 ด้านการบริหาร
ม.พะเยา จัดกิจกรรม ปลูกข้าว ในช่วงฤดูฝน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา 23/7/2564 17:39:52 ด้านการบริหาร
ม.พะเยา ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 23/7/2564 13:34:34 ด้านการบริหาร
พัฒนาบุคลากรในการครองตน ครองคน ครองงาน 23/7/2564 9:34:39 ด้านการบริหาร
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 22/7/2564 15:26:33 ด้านการบริหาร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2565–2569และแผนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 21/7/2564 9:41:51 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา จัดโครงการวิทยาลัยการศึกษารักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม (SE Green & Clean) 20/7/2564 17:09:25 ด้านการบริหาร
ประชุมการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 20/7/2564 14:32:28 ด้านการบริหาร
โครงการเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 20/7/2564 13:19:16 ด้านการบริหาร
ม.พะเยา ร่วมกับ เหล่ากาชาด จ.พะเยา เชิญชวนนิสิต และบุคลากร ร่วมบริจาคโลหิต 19/7/2564 15:29:02 ด้านการบริหาร
Page 1 of 222 (2211 items)Prev1234567220221222Next