ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหาร

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เข้าร่วมโครงการ TQA Criteria ของมหาวิทยาลัยพะเยา 21/1/2564 14:09:25 ด้านการบริหาร
ม.พะเยาจัดโครงการ TQA Criteria อนาคตหวัง รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ด้านบริหารจัดการองค์กร 20/1/2564 11:23:41 ด้านการบริหาร
สถาบันนวัตกรรมฯ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม จ.พะเยา เตรียมความพร้อมการส่งเสริมการตลาดและการจับคู่ธุรกิจฯ 19/1/2564 13:52:07 ด้านการบริหาร
คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 19/1/2564 12:04:59 ด้านการบริหาร
อธิการบดี ม.พะเยา ลงพื้นที่สำรวจภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 18/1/2564 17:59:28 ด้านการบริหาร
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงสำรวจพื้นที่จัดโครงการค่ายหมอฟันอาสา ครั้งที่ 5 18/1/2564 17:10:40 ด้านการบริหาร
๑๘ มกราคม “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” มหาวิทยาลัยพะเยา 18/1/2564 14:08:59 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมงาน วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 18/1/2564 11:03:08 ด้านการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ การเตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหว และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ปี 64 15/1/2564 16:19:19 ด้านการบริหาร
ม.พะเยา จัดการทรัพยากรน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน 15/1/2564 15:17:45 ด้านการบริหาร
Page 1 of 198 (1974 items)Prev1234567196197198Next