ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหาร

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
MIS เข้าแนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม จังหวัดพะเยา 23/8/2562 11:15:04 ด้านการบริหาร
MIS เข้าแนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา 22/8/2562 17:24:35 ด้านการบริหาร
MIS เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ ในงานเปิดโลกการศึกษา “ชมพูขาวนิทัศน์” ณ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม จังหวัดพะเยา 22/8/2562 17:24:48 ด้านการบริหาร
สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “พัฒนาอาจารย์สาขาภาษาจีน” 22/8/2562 16:12:05 ด้านการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี จำนวน 5 หลักสูตร 22/8/2562 13:54:44 ด้านการบริหาร
โครงการสัมมนาครูแนะแนว “ การรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 2563 จังหวัดชลบุรี ” 22/8/2562 11:37:34 ด้านการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ หลักสูตร ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) และ หลักสูตร ศศ.ด. (ภาษาศาสตร์) 21/8/2562 14:40:31 ด้านการบริหาร
“โครงการสัมมนาครูแนะแนว “ การรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 2563 จังหวัดสุพรรณบุรี” 21/8/2562 12:07:09 ด้านการบริหาร
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 20/8/2562 18:21:18 ด้านการบริหาร
“โครงการสัมนนาครูแนะแนวและการรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา 2563 ณ จังหวัดนครสวรรค์” 20/8/2562 13:23:38 ด้านการบริหาร
Page 1 of 117 (1169 items)Prev1234567115116117Next