ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหาร

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ขอแสแดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ นายศุภชัย ผลศุภรักษ์ ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุน ระดับดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม 7/5/2564 11:02:47 ด้านการบริหาร
ผู้บริหาร คณะสหเวชศาสตร์ เข้าพบและแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์คลินิก ทญ.ทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ 5/5/2564 16:06:02 ด้านการบริหาร
ผู้บริหาร คณะสหเวชศาสตร์ เข้าพบและแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ 5/5/2564 15:40:58 ด้านการบริหาร
ผู้บริหารคณะสหเวชศาสตร์ เข้าพบและแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมคิด จูหว้า เนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 3/5/2564 15:41:06 ด้านการบริหาร
คณะ ICT ร่วมอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการเอกสาร (UP-DMS) ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อรองรับการทำงานแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 3/5/2564 14:25:03 ด้านการบริหาร
ประกันสุขภาพกลุ่ม บุคลากร ม.พะเยา ต่ออายุกรมธรรม์แล้ว เริ่มใช้ได้ พ.ค.64 พร้อมวงเงินสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น 3/5/2564 11:39:18 ด้านการบริหาร
คณะ ICT จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “การทบทวนและแนวทางการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA 2563 29/4/2564 16:21:27 ด้านการบริหาร
อธิการบดี และคณะผู้บริหาร ม.พะเยา จัดทำประกันภัยกลุ่ม COVID-19 ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยง 29/4/2564 14:23:48 ด้านการบริหาร
ม.พะเยา จัดอบรม การใช้งานระบบสารบรรณ UP-DMS เพื่อตอบโจทย์ Smart University ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 29/4/2564 12:34:07 ด้านการบริหาร
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 26/4/2564 20:42:09 ด้านการบริหาร
Page 1 of 212 (2118 items)Prev1234567210211212Next