ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านสิ่งแวดล้อม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมสำรวจป่าศึกษาธรรมชาติ เรียนรู้คู่ชุมชน อนาคตสร้างสวนศึกษาพันธุ์ไม้และสมุนไพร 24/5/2563 14:52:51 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่กา หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองพะเยา และหมู่บ้านเวียงบัว จัดโครงการคืนป่า คืนอึ่งเพ้า (เค่า) 20/5/2563 11:59:51 ด้านสิ่งแวดล้อม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ปลูกต้นกล้วยเพื่อทำแนวป้องกันไฟป่า 6/5/2563 14:15:33 ด้านสิ่งแวดล้อม
อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาลงพื้นที่ร่วมกันปลูกต้นกล้วยเพื่อทำแนวกันไฟป่า 5/5/2563 23:11:33 ด้านสิ่งแวดล้อม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ฯ พร้อมปล่อยอึ่งเพ้าคืนสู่ธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการแพร่พันธุ์ของอึ่งเพ้าในพื้นที่ ชุ่มน้ำรอบมหาวิทยาลัยและชุมชน 30/4/2563 16:28:25 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ให้การต้อนรับอธิการบดี คณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยอึ่งเผ้า(เค่า) เข้าป่า ณ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ 30/4/2563 14:09:49 ด้านสิ่งแวดล้อม
อธิการบดี ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งเพาะปลูก เน้นมุ่งส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบยั่งยืน 29/4/2563 15:38:28 ด้านสิ่งแวดล้อม
รายงานปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำมหาวิทยาลัยพะเยา 26/4/2563 13:27:12 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะศิลปศาสตร์จัดทำ SAFE ZONE เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 25/3/2563 16:08:14 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมรับสถานการณ์ปัญหาหมอกควัน PM 2.5 และแนวทางการเตรียมรับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 20/3/2563 17:30:42 ด้านสิ่งแวดล้อม
Page 1 of 9 (82 items)Prev123456789Next