ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านสิ่งแวดล้อม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
รถโดยสารรับ-ส่ง ที่คุ้นเคยของนิสิต มพ. 6/12/2562 11:19:59 ด้านสิ่งแวดล้อม
รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ในกิจกรรม “มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมใจงดรับถุงพลาสติก” 4/12/2562 17:14:37 ด้านสิ่งแวดล้อม
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงานการดำเนินงาน สำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) ของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา 3/12/2562 11:32:49 ด้านสิ่งแวดล้อม
ศูนย์บรรณสารและและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ทำกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม 7 ส. ประจำปีงบประมาณ 2563 27/11/2562 16:31:32 ด้านสิ่งแวดล้อม
ร้านเอื้องคำ คอฟฟี แยก ล้าง ตาก ร่วมบริจาค หลอดพลาสติก เพื่อผู้ป่วยติดเตียง 27/11/2562 12:49:36 ด้านสิ่งแวดล้อม
มพ.รู้สู้ฝุ่นควัน เตรียมความพรัอมรับมือสถานการณ์ฝุ่นควัน 26/11/2562 15:15:32 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานเดิน-วิ่ง การกุศล Pharma Run 2019 at Kwan Phayao ครั้งที่ 1 20/11/2562 13:47:28 ด้านสิ่งแวดล้อม
"มพ.รู้ สู้ฝุ่นควัน" 20/11/2562 11:01:45 ด้านสิ่งแวดล้อม
วิทยาเขตเชียงรายรับนโยบายการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก 18/11/2562 14:13:15 ด้านสิ่งแวดล้อม
ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีได้เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรม "นักจัดการลุ่มน้ำอิง รุ่นที่ 1 30/10/2562 9:10:40 ด้านสิ่งแวดล้อม
Page 1 of 3 (28 items)Prev123Next