ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านสิ่งแวดล้อม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
บุคลากรศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 26/11/2564 16:06:47 ด้านสิ่งแวดล้อม
ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ Unforgettable Landmarks of UP สถานที่ ที่ไม่เคยลืมเลือน ม.พะเยา 16/11/2564 16:07:14 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะศิลปศาสตร์จัดประชุมวางแผนและดำเนินกิจกรรม Green Office 2021 16/11/2564 15:15:51 ด้านสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวน บุคลากรและนิสิต ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ด้วยวัสดุธรรมชาติ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 12/11/2564 16:01:58 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะนิติศาสตร์ ผ่านการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปี 2564 ระดับดีมาก (เหรียญเงิน) 8/11/2564 10:15:02 ด้านสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ SEEN ลงพื้นที่โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน เพื่อร่วมแก้ปัญหาระบบคุณภาพน้ำของโรงพยาบาล 26/10/2564 10:49:59 ด้านสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม Big Cleaning Day กองบริการการศึกษา ครั้งที่ 1 4/10/2564 11:51:09 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2564 G-Green ระดับดีเยี่ยม(เหรียญทอง) 24/9/2564 16:26:33 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปี 2564 ระดับดีมาก เหรียญเงิน 22/9/2564 11:00:21 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะสหเวชศาสตร์ ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564 "ระดับดี" 21/9/2564 17:12:46 ด้านสิ่งแวดล้อม
Page 1 of 25 (243 items)Prev1234567232425Next