ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านสิ่งแวดล้อม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จัดทำฝายชะลอน้ำ ณ พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 28/9/2565 23:46:51 ด้านสิ่งแวดล้อม
กองกิจการนิสิต ได้เข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียนการสร้างองค์ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 27/9/2565 13:14:32 ด้านสิ่งแวดล้อม
SEEN จัดกิจกรรมการตรวจวัดคาร์บอนเครดิตภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 19/9/2565 7:35:40 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการ การสร้างเสริมความรู้และแนวปฏิบัติในการจัดการของเสียประเภทต่าง ๆ 16/9/2565 11:27:26 ด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และนิสิตชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมพิธี ลงนามประกาศเจตนารมณ์การลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว... 15/9/2565 11:34:20 ด้านสิ่งแวดล้อม
SEEN ม.พะเยา รับรางวัล Green Youth ระดับประเทศ ประจำปี 2564 15/9/2565 10:53:48 ด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกันปลูกป่า และวัฒนธรรมการสู่ขวัญ รวมถึงบวชป่าเพื่อเสริมสร้างกิจกรรม 13/9/2565 16:13:24 ด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ห้วยทับช้าง มหาวิทยาลัยพะเยา 13/9/2565 16:11:56 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2565 13/9/2565 13:52:22 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 13/9/2565 13:35:26 ด้านสิ่งแวดล้อม
สร้าง !! ฝายชะลอน้ำ สร้างความสามัคคี อนุรักษ์ทรัพยากร คืนสมดุลธรรมชาติ โดยคณะเกษตรฯ ม.พะเยา 9/9/2565 15:09:20 ด้านสิ่งแวดล้อม
ม.พะเยา ขับเคลื่อนพลังชุมชนรักษ์ป่า รักษ์นกยูงไทย มอบธงสัญลักษณ์ "เครือข่ายอนุรักษ์นกยูงไทยและไพรพฤกษ์” 8/9/2565 14:12:46 ด้านสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ม.พะเยา โดยคณะเกษตรฯ ขับเคลื่อนสร้างเครือข่าย " การดำเนินงานกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์และงานฐานทรัยากรท้องถิ่น " สนองพระราชดำริฯ 7/9/2565 12:12:01 ด้านสิ่งแวดล้อม
SEEN-เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงโครงการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม พื้นที่จังหวัดพะเยา 31/8/2565 7:29:18 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เข้ารับการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2565 30/8/2565 16:20:54 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ปลูกต้น "คำมอกหลวง" ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 26/8/2565 18:54:28 ด้านสิ่งแวดล้อม
กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรรมจิตอาสาสร้างอัตลักษณ์นิสิตด้านบุคลิกภาพ จิตอาสา 26/8/2565 16:00:56 ด้านสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมบวชป่าภายใต้โครงการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและการทำให้ป่าเสื่อโทรมโดยภูมปัญญาท้องถิ่น (Super KPI) 22/8/2565 16:44:34 ด้านสิ่งแวดล้อม
กองกิจการนิสิต ลงพื้นที่มอบชุดปันน้ำใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เทศบาลตำบลสบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา 19/8/2565 9:04:17 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปลูกต้น "คำมอกหลวง" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 18/8/2565 15:17:19 ด้านสิ่งแวดล้อม
SEEN ร่วมกับ PEA พัฒนาโครงการ T-VER เพื่อสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตของระบบ Solar rooftop ขนาด 2.997 MW ใน ม.พะเยา 15/8/2565 11:20:22 ด้านสิ่งแวดล้อม
ห้องปฏิบัติการ SEEN มีความพร้อมในการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในประจำปี 2565 9/8/2565 7:32:51 ด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการสาธิต มพ.นำทีม บุคลากร นักเรียนและนิสิต สร้างฝายชะลอน้ำ เรียนรู้สร้างประโยชน์จากธรรมชาติ 8/8/2565 16:17:12 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เตรียมความพร้อม Green Office ประจำปี 2565 26/7/2565 15:32:59 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ (ขยะรีไซเคิล) ในหัวข้อ "จากขยะสู่ของใช้ใหม่ในสำนักงาน" 25/7/2565 17:46:11 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะสหเวชศาสตร์ จัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำสำนักงานสีเขียว ผ่านระบบออนไลน์ 25/7/2565 17:26:16 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะสหเวชศาสตร์ จัดอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน และห้องปฏิบัติการ 25/7/2565 17:09:08 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลประกวดผลงานคำขวัญและคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ TikTok ในหัวข้อ ASHUP Green and Clean 25/7/2565 15:37:42 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะ ICT ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ Green For Life ON EARTH ผ่านระบบ Online ด้วย Application ZOOM 21/7/2565 16:51:41 ด้านสิ่งแวดล้อม
Green Space Activity - คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการ Green SPSS 21/7/2565 12:56:12 ด้านสิ่งแวดล้อม
How to ทิ้ง - คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรม รณรงค์การคัดแยกขยะ ภายใต้โครงการ GREEN SPSS 21/7/2565 12:53:20 ด้านสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยการศึกษา ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ Green For Life ON EARTH ผ่านระบบ Online ด้วย Application ZOOM 21/7/2565 12:32:26 ด้านสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับโล่Gทอง ในงานพิธีประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ "Green for life on earth" 21/7/2565 10:36:38 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ 21/7/2565 10:09:36 ด้านสิ่งแวดล้อม
สำนักงานสีเขียว Green office มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๔ 20/7/2565 11:16:25 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการพยาบาลรวมใจสร้างวิถีใหม่เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 20/7/2565 10:28:30 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพยาบาลรวมใจสร้างวิถีใหม่เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 20/7/2565 10:25:19 ด้านสิ่งแวดล้อม
บุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ส่งผลงานประกวด สิ่งประดิษฐ์(ขยะรีไซเคิล) ในหัวข้อ "จากขยะสู่ของใช้ใหม่ในสำนักงาน"กิจกรรม AHSUP Green and Clean Challenge 2022 12/7/2565 14:39:09 ด้านสิ่งแวดล้อม
SEEN-จัดอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการรับรองการจัดการป่าไม้ ตามมาตรฐาน และแนวทางการขอรับการประเมินคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ 8/7/2565 17:05:16 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะสหเวชศาสตร์ ได้ทำการวัดค่าแสง และเสียง ในห้องสำนักงาน ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2565 8/7/2565 14:49:16 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับรางวัลสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2564 Green Office ระดับดี 4/7/2565 11:57:25 ด้านสิ่งแวดล้อม
SEEN - เข้าร่วมเป็นหน่วยงานสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังคุณภาพทางสิ่งแวดล้อมฯ ... 2/7/2565 12:49:40 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมเซ็นสัญญารับทุน โครงการการเสริมสร้างความรู้และแนวปฏิบัติในการจัดการของเสีประเภทต่าง ๆ ตามเกณฑ์ UI Green 30/6/2565 15:14:16 ด้านสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าสำนักงาน คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการรับทุน โครงการการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ UI Green 30/6/2565 14:59:41 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรม Green Office (สำนักงานสีเขียว) 27/6/2565 16:01:39 ด้านสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ ได้รับมอบถังขยะจากสำนักงานสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 25/6/2565 15:21:35 ด้านสิ่งแวดล้อม
ETLC หน่วยงานแรกของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 23/6/2565 14:01:11 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้การรับมือเหตุฉุกเฉินด้านอัคคีภัยคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 20/6/2565 13:45:15 ด้านสิ่งแวดล้อม
SEEN – ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ม.ช. และ กฟผ. 17/6/2565 12:06:19 ด้านสิ่งแวดล้อม
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าอบรมหัวข้อ สำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 16/6/2565 16:36:30 ด้านสิ่งแวดล้อม
Page 1 of 7 (313 items)Prev1234567Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน