ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านสิ่งแวดล้อม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
กองกิจการนิสิต จัดโครงการ "สร้างจิตอาสาด้วยหัวใจบริการ" 27/9/2562 16:23:55 ด้านสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม "อาหาร แลกเสื้อเพื่อน้องหมา" 27/9/2562 16:07:23 ด้านสิ่งแวดล้อม
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปี 2562 รางวัลระดับเหรียญทอง 26/9/2562 11:07:07 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการเตรียมความพร้อม GREEN OFFICE ประจำปี 2562 25/9/2562 12:51:59 ด้านสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ SEEN เข้าร่วมประชุมฝึกอบรมปฏิบัติด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ครั้งที่ 5 20/9/2562 11:34:16 ด้านสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนสาธิตม.พะเยาจัดกิจกรรมโรงเรียนสีเขียว 18/9/2562 11:17:23 ด้านสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนสาธิตม.พะเยา ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเรียนรู้วิถีชุมชน ประจำปี 2562 11/9/2562 13:07:01 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการป่าในเมือง " สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย " 9/9/2562 14:59:29 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " ปลูกต้นไม้ในใจคน " 6/9/2562 10:35:23 ด้านสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนสาธิตม.พะเยาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจท้องถิ่น 30/8/2562 10:22:34 ด้านสิ่งแวดล้อม
Page 1 of 2 (16 items)Prev12Next