ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านสิ่งแวดล้อม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะนิติศาสตร์ รณรงค์ “ไม่สูบบุหรี่” "ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง" ประจำปี 2563 6/8/2563 11:28:51 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" 30/7/2563 20:49:58 ด้านสิ่งแวดล้อม
สาธิตม.พะเยา ร่วมกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 30/7/2563 16:38:38 ด้านสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 30/7/2563 16:21:47 ด้านสิ่งแวดล้อม
กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 30/7/2563 16:09:46 ด้านสิ่งแวดล้อม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมคณะผู้บริหารร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” และกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 30/7/2563 15:05:50 ด้านสิ่งแวดล้อม
SEEN จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบุคลากรฯ ก้าวสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) 29/7/2563 16:26:46 ด้านสิ่งแวดล้อม
วิทยาเขตเชียงรายจัดกิจกรรมการอบรมการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 26/7/2563 11:23:07 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา 24/7/2563 19:59:19 ด้านสิ่งแวดล้อม
SEEN Go Green Office 2020 24/7/2563 17:02:59 ด้านสิ่งแวดล้อม
Page 1 of 11 (110 items)Prev123456791011Next