ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านสิ่งแวดล้อม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะศิลปศาสตร์จัดทำ SAFE ZONE เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 25/3/2563 16:08:14 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมรับสถานการณ์ปัญหาหมอกควัน PM 2.5 และแนวทางการเตรียมรับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 20/3/2563 17:30:42 ด้านสิ่งแวดล้อม
รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ มอบเครื่องฟอกอากาศให้กับศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 19/3/2563 19:11:43 ด้านสิ่งแวดล้อม
รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์เป็นประธานมอบเครื่องกรองฝุ่นให้กับศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 19/3/2563 16:49:04 ด้านสิ่งแวดล้อม
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดมาตรการป้องกันการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 18/3/2563 12:14:49 ด้านสิ่งแวดล้อม
บุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมworkshop "การเตรียมแอลกอฮอล์สำหรับใช้ล้างมือ เพื่อป้องกันโรคไวรัสโควิด19" 12/3/2563 16:38:08 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ “Workshop การเตรียมแอลกอฮอล์ ต้าน COVID-19” 12/3/2563 16:07:41 ด้านสิ่งแวดล้อม
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา มอบน้ำดื่มตราสิงห์ให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าบริเวณรอบมหาวิทยาลัยพะเยา 9/3/2563 14:34:57 ด้านสิ่งแวดล้อม
กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY 6/3/2563 15:48:50 ด้านสิ่งแวดล้อม
กองกลาง ร่วมใจ ต้านภัยCOVID-19 4/3/2563 10:34:36 ด้านสิ่งแวดล้อม
Page 1 of 8 (74 items)Prev12345678Next