ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านสิ่งแวดล้อม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะนิติศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินรอบแรกจากคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในคณะนิติศาสตร์ 23/7/2564 18:22:13 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรม “การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน ภายใต้โครงการ Green Office คณะนิติศาสตร์” 23/7/2564 18:01:48 ด้านสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564 23/7/2564 16:20:38 ด้านสิ่งแวดล้อม
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มหาวิทยาลัยพะเยา 20/7/2564 16:12:56 ด้านสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมหารือผ่านระบบออนไลน์กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐ 13/7/2564 12:42:01 ด้านสิ่งแวดล้อม
รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีฯ นำทีมสาธิตฯ ลงสำรวจพื้นที่งานการก่อสร้างอาคารโภชนาการแห่งใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 7/7/2564 9:37:28 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน 5/7/2564 11:36:35 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะ ICT ร่วมอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว สร้างความเข้าใจ เพิ่มความปลอดภัย 2/7/2564 10:46:21 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดในการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) 30/6/2564 19:03:43 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง “การใช้พลังงานและทรัพยากร การจัดการมลพิษและของเสีย และก๊าซเรือนกระจก” 16/6/2564 16:46:15 ด้านสิ่งแวดล้อม
Page 1 of 22 (214 items)Prev1234567202122Next