หมวดบทความ : บทความวิจัย

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
แพลตฟอร์มดิจิทัลคลังความรู้วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมจากภูมิปัญญาคนโบราณ ในชุมชนเวียงลอ 23/2/2564 9:39:41 บทความวิจัย
การดำเนินงานของสถานศึกษาด้วยศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 22/2/2564 14:05:17 บทความวิจัย
การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ 20/2/2564 18:08:45 บทความวิจัย
เครื่องผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ 19/2/2564 10:43:31 บทความวิจัย
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว 19/2/2564 9:51:37 บทความวิจัย
อุปกรณ์ในการทำงานของรยางค์ส่วนล่าง และลดอาการปวด 19/2/2564 9:28:25 บทความวิจัย
ชุมชนต้นแบบอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาคน และพัฒนาพื้นที่แบบมีส่วนร่วม 18/2/2564 13:38:29 บทความวิจัย
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรค ในระบบอวัยวะสืบพันธุ์ 18/2/2564 11:26:18 บทความวิจัย
การส่งเสริมสุขภาพชุมชนผู้สูงอายุ ผ่านเสียงเพลงและการเรียนรู้ ข้าวแคปโบราณพอดีคำ 18/2/2564 11:12:17 บทความวิจัย
บรรจุภัณฑ์กล้วยแปรรูป 17/2/2564 11:39:37 บทความวิจัย
Page 1 of 2 (15 items)Prev12Next