หมวดบทความ : บทความสังคม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) 10/5/2566 19:25:31 บทความสังคม
นโยบาย "No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่" 8/12/2565 19:08:45 บทความสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD) 3/8/2565 14:25:11 บทความสังคม
กฎหมาย PDPA 11/7/2565 12:09:32 บทความสังคม
เรื่องเล่าจากชุมชน 2/6/2565 15:42:14 บทความสังคม
แม่หวันซอล้านนา Sawsanova ของชุมชน 24/5/2565 11:31:21 บทความสังคม

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน