เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
ข้าพระพุทธเจ้า

กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนลงนามถวายพระพร


×
 • จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร
  99
  คน

 • จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
  367
  คน

 • จำนวนผู้ที่กำลังใช้งาน
  345
  คน

 • นิสิต และบุคลากร มพ.
  89
  คน

 • ประชาชนทั่วไป
  10
  คน

มหาวิทยาลัยพะเยา