สถานการณ์ ความเคลื่อนไหว COVID-19
ติดเชื้อสะสม
[+] ติดเชื้อเพิ่ม
หายแล้ว
[+] รักษาหายเพิ่ม
รักษาอยู่ใน รพ.
เสียชีวิต
เสียชีวิตใหม่
อัพเดทข้อมูลล่าสุด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมควบคุมโรค

คำสั่ง/ประกาศ /แบบฟอร์ม ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
x
# 
คำสั่ง/ประกาศ /แบบฟอร์ม ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
เรื่อง มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับบุคลากร นิสิต นักเรียนของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป 12/4/2564 7:54:48 | 4088
เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 2) 20/12/2563 12:53:10 | 3136
ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 18/12/2563 14:00:42 | 2261
ประกาศ เวียง มหาวิทยาลัยพะเยา 2/12/2563 20:18:09 | 1957
เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ระยะที่สอง สำหรับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา 1/12/2563 18:05:07 | 3086
Page 1 of 7 (34 items)Prev1234567Next
ม.พะเยาร่วมสู้โควิด 19
x
# 
ม.พะเยาร่วมสู้โควิด 19 
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid -19 สนับสนุนจังหวัดพะเยา 12/4/2564 19:17:18 | 212
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ศราวุฒิ แสงคำ และผู้ร่วมวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 31/3/2564 12:02:57 | 329
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรับการประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office 23/2/2564 14:38:46 | 191
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน 29/1/2564 12:24:20 | 767
ม.พะเยา จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 "University Impact Rankings" 28/1/2564 14:18:56 | 795
Page 1 of 23 (112 items)Prev1234567212223Next
มาตรการและแนวทางปฏิบัติของส่วนงาน
ช่องทางการประชาสัมพันธ์
สื่อประชาสัมพันธ์
ศูนย์การเรียนรู้แบบออนไลน์

แผนผังการพบผู้ติดเชื้อ