สถานการณ์ ความเคลื่อนไหว COVID-19
ติดเชื้อสะสม
[+] ติดเชื้อเพิ่ม
หายแล้ว
[+] รักษาหายเพิ่ม
รักษาอยู่ใน รพ.
เสียชีวิต
เสียชีวิตใหม่
อัพเดทข้อมูลล่าสุด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมควบคุมโรค

คำสั่ง/ประกาศ /แบบฟอร์ม ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
x
# 
คำสั่ง/ประกาศ /แบบฟอร์ม ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 2) 20/12/2563 12:53:10 | 1947
ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 18/12/2563 14:00:42 | 1340
ประกาศ เวียง มหาวิทยาลัยพะเยา 2/12/2563 20:18:09 | 992
เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ระยะที่สอง สำหรับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา 1/12/2563 18:05:07 | 2033
เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมของนิสิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 20/8/2563 15:44:47 | 3683
Page 1 of 7 (33 items)Prev1234567Next
ม.พะเยาร่วมสู้โควิด 19
x
# 
ม.พะเยาร่วมสู้โควิด 19 
อธิการบดี ม.พะเยา ลงพื้นที่สำรวจภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 18/1/2564 17:59:28 | 283
กิจกรรมทำความสะอาดหอพัก นักเรียนโรงเรียนสาธิต ม.พะเยา ตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ของมหาวิทยาลัยพะเยา 12/1/2564 11:23:07 | 132
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในการเตรียมความพร้อมการป้องกันของ Covid-19 12/1/2564 9:39:55 | 363
โครงการ “ฝึกอบรมการใช้งานระบบ iThesis” ระยะที่ 1 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Microsoft Teams 10/1/2564 10:01:00 | 337
มาตรการและแนวการปฏิบัติ มหาวิทยาลัยพะเยา จากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 2 8/1/2564 16:07:12 | 362
Page 1 of 22 (107 items)Prev1234567202122Next
มาตรการและแนวทางปฏิบัติของส่วนงาน
ช่องทางการประชาสัมพันธ์
สื่อประชาสัมพันธ์
ศูนย์การเรียนรู้แบบออนไลน์

แผนผังการพบผู้ติดเชื้อ