สถานการณ์ ความเคลื่อนไหว COVID-19
ติดเชื้อสะสม
[+] ติดเชื้อเพิ่ม
หายแล้ว
[+] รักษาหายเพิ่ม
รักษาอยู่ใน รพ.
เสียชีวิต
เสียชีวิตใหม่
อัพเดทข้อมูลล่าสุด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมควบคุมโรค

คำสั่ง/ประกาศ /แบบฟอร์ม ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
x
# 
คำสั่ง/ประกาศ /แบบฟอร์ม ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
การปิดที่ทำการชั่วคราว เนื่องด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2021 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 19/10/2564 20:32:09 | 420
มาตรการควบคุมโรค โควิด-19 สำหรับ นิสิต/นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา บุคลากรและประชาชนทั่วไปก่อนการเดินทางเข้าสู่พื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา 22/8/2564 22:28:20 | 1706
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับล่าสุดวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 26/7/2564 8:38:35 | 2211
มาตราการเยียวยาและช่วยเหลือของมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 14/7/2564 8:19:29 | 2125
เรื่อง การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ของบุคลากรช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ระลอกใหม่ 15/4/2564 12:19:14 | 6694
Page 1 of 8 (40 items)Prev12345678Next
ม.พะเยาร่วมสู้โควิด 19
x
# 
ม.พะเยาร่วมสู้โควิด 19 
ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตฯ นำทีมจัดการและอำนวยความสะดวกนักเรียนเข้าหอพักกักตัว 4/10/2564 13:08:23 | 133
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ศราวุฒิ แสงคำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (Review Article) ในระดับนานาชาติ 6/9/2564 13:28:34 | 454
โรงเรียนสาธิตฯ เข้าหารืออธิการบดี เตรียมสถานที่และแนวทางการเปิดเรียนOnsite ภาคเรียนที่ 2 2/9/2564 13:49:04 | 382
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มอบทุนให้แก่นักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 30/8/2564 11:34:33 | 433
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกันจัดโครงการ UP IDENTITY FESTIVAL 9/8/2564 11:54:13 | 480
Page 1 of 29 (143 items)Prev1234567272829Next
มาตรการและแนวทางปฏิบัติของส่วนงาน
ช่องทางการประชาสัมพันธ์
สื่อประชาสัมพันธ์

แผนผังการพบผู้ติดเชื้อ