จังหวัดพะเยา

ประกาศ/คำสั่ง

จังหวัดพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศ/คำสั่ง

มหาวิทยาลัยพะเยา

home

ระบบลงทะเบียน

รับวัคซีน นิสิต บุคลากร มพ.

svg
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

054 466 666 ต่อ 7000, 7226

เพจ โรงพยาบาล มพ.

img
img
img
img

พะเยาชนะ/มพ.ชนะ

ระบบรายงานตัวก่อนเดินทางเข้า จังหวัดพะเยา

สำหรับนิสิต นักเรียน บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา และประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์จะเดินทางมายังพื้นที่จังหวัดพะเยา ให้รายงานตัวผ่านระบบก่อนเดินทางเข้าพื้นที่

อัพเดทสถานการณ์ Covid-19 ประเทศไทย

218,131

ติดเชื้อสะสม

+

3,682

ติดเชื้อเพิ่ม

183,759

รักษาหายสะสม

2,401

รักษาหาย

1,629

เสียชีวิตสะสม

+

20

เสียชีวิตเพิ่ม

32,743

รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด : 20 มิถุนายน 2564 | 09:00 น.
ข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค
Covid – 19 วันนี้

ดูแลตัวเองอย่างไร ช่วง Covid – 19

"co" ย่อมาจาก "corona", "vi" มาจาก"virus" และ "d" ย่อมาจากคำว่า "disease"
COVID-19

ข่าวประสัมพันธ์ มพ.สู้ COVID19