จังหวัดพะเยา

ประกาศ/คำสั่ง

จังหวัดพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศ/คำสั่ง

มหาวิทยาลัยพะเยา

home

ระบบลงทะเบียน

รับวัคซีน นิสิต บุคลากร มพ.

svg
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

054 466 666 ต่อ 7000, 7226

เพจ โรงพยาบาล มพ.

img
img
img
img

พะเยาชนะ/มพ.ชนะ

ระบบรายงานตัวก่อนเดินทางเข้า จังหวัดพะเยา

สำหรับนิสิต นักเรียน บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา และประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์จะเดินทางมายังพื้นที่จังหวัดพะเยา ให้รายงานตัวผ่านระบบก่อนเดินทางเข้าพื้นที่

มาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คณะกรรมการบริหารจัดการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควลคุมการแพร่ระบาด มพ.

Covid – 19 วันนี้

ดูแลตัวเองอย่างไร ช่วง Covid – 19

"co" ย่อมาจาก "corona", "vi" มาจาก"virus" และ "d" ย่อมาจากคำว่า "disease"
COVID-19

ข่าวประสัมพันธ์ มพ.สู้ COVID19