ข่าวประชาสัมพันธ์

  ภาพกิจกรรม


  ประชุมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พักก่อสร้าง
  4 รูปภาพ  ,26 Jul 2016

  งานเฉลิมพระเกียรติ พะเยา
  9 รูปภาพ  ,26 Jul 2016

  อธิการบดีสักการะพระนาคปรก
  5 รูปภาพ  ,26 Jul 2016

  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด