ข่าวประชาสัมพันธ์

  ภาพกิจกรรม


  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ (เจ้าสำนักวัดใหม่ศรีร่มเย็น ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย) 19 ธันวาคม 2555
  ู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริ...
  5 รูปภาพ  ,19 Dec 2012

  ม.พะเยา ต้อนรับ ม.ศิลปากร ศึกษาดูงานเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ และพัฒนากิจกรรมนิสิตนักศึกษา พร้อมเพิ่มศักยภาพผู้นำองค์กรนิสิตนักศึกษาและบุคลากรกองกิจการนักศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.55 ที่ผ่านมา
  7 รูปภาพ  ,10 Dec 2012

  ม.พะเยา จัดทอดผ้าป่าสามัคคีและค่ายธรรมะผลิใบรุ่นที่ 1 เรียนรู้ธรรมจากพระอาจารย์ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี(ท่าน ว. วชิรเมธี) ณ ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย วันที่ 4 ธ.ค.55
  37 รูปภาพ  ,7 Dec 2012

  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด