กิจกรรม “พี่พาน้องไปยิงก๋ง”

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีสารวัตรนิสิต ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร และชมรมรากแก้ว ภายใต้ชื่อกิจกรรม “พี่พาน้องไปยิงก๋ง” โดยใช้หนังสติ๊กยิงเมล็ดพันธุ์มะค่าโมง เข้าไปในพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัย รวมถึงเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการรักษาป่าต้นน้ำและสิ่งแวดล้อม ให้กับบุคลากรและนิสิต ได้รับเกียรติจากอาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในพิธีเปิด นอกจากนี้ได้ทำการปล่อยแถวนิสิตชั้นปีที่ 1 เพื่อทำกิจกรรม UP VOLUNTEER DAY จิตอาสาพัฒนาหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Dorm) ร่วมกับหน่วยหอพักนิสิต ช่วยกันเก็บกวาดขยะ กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อให้หอพักน่าอยู่พร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 

ภาพ :   นิสิตช่วยงานกองกิจการนิสิต , งานบริการและสวัสดิการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    งานวินัยและแนะแนวอาชีพ   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/10/2018 3:46:21 PM