ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านความเป็นสากล

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก National Pingtung University, Taiwan 20/6/2567 16:18:21 ด้านความเป็นสากล
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา “การพัฒนาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล” 12/6/2567 16:54:47 ด้านความเป็นสากล
คณะวิทยาศาสตร์ – ห้องเรียน วมว. สาธิต มพ. เปิดโลกกว้างสู่งานประชุมนานาชาติ พร้อมเรียนรู้ธรรมชาติและศึกษางานนวัตกรรมด้านเซลล์ต้นกำเนิดระดับโลก 11/6/2567 16:07:24 ด้านความเป็นสากล
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย มรดกโลกแห่งยูเนสโก้ สู่สายตาชาวโลก 7/6/2567 14:05:15 ด้านความเป็นสากล
ลัดฟ้าเชื่อมสัมพันธ์เมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก้ระดับนานาชาติ (Sukhothai – Graz; Chiangrai -Shanghai-Wuhan) 7/6/2567 13:45:11 ด้านความเป็นสากล
อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ เมืองจิ่งหง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 21/5/2567 9:31:52 ด้านความเป็นสากล
กองกิจการนิสิต จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร Good Health Well – Being : BMI Challenge 1/5/2567 16:10:52 ด้านความเป็นสากล
กองกิจการนิสิต จัดโครงการมีแล้วแบ่งปันสรรสร้างชุมชน ครั้งที่ 3 30/4/2567 11:21:13 ด้านความเป็นสากล
UPITI นำผู้ประกอบกานำเสนอแผนธุรกิจ ภายใต้แผนงานการส่งเสริมผู้ประกอบการภูมิภาคสู่ตลาดโลก (Regional to Global Platform) 19/4/2567 10:26:42 ด้านความเป็นสากล
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม "การสัมมนาครูสอนภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2566" 9/4/2567 16:31:02 ด้านความเป็นสากล
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการพบปะหารือข้อราชการระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากับกงสุลอินเดีย จังหวัดเชียงใหม่ 21/3/2567 9:22:14 ด้านความเป็นสากล
GearFest The Concert 2024 เทศกาลดนตรีผ่านเสียงเพลงสุดอบอุ่นจากนิสิตวิศวะ 21/2/2567 10:25:25 ด้านความเป็นสากล
คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น 16/2/2567 10:29:14 ด้านความเป็นสากล
วิทยาลัยการจัดการ ร่วมสัมมนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาและวิทยากรผู้สอน ในการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 16/2/2567 10:13:27 ด้านความเป็นสากล
นิสิตวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. คว้าเหรียญเปตองหญิงคู่ นนทรีเกมส์ ครั้งที่ 49 2/2/2567 14:59:16 ด้านความเป็นสากล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ DAMT & NCON 2024 พร้อมนักวิจัยร่วมนำเสนอผลงานวิจัย 2/2/2567 13:48:37 ด้านความเป็นสากล
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ประชุมหารือแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 23/1/2567 12:11:32 ด้านความเป็นสากล
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม “Age Friendly Run by Samitivej 2024” : วิ่งละ YOUNG” ณ สวนสาธารณะบึงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 21/1/2567 16:19:45 ด้านความเป็นสากล
บันทึกความร่วมมือ มหาวิทยาลัยพะเยา และ Nanhua University ประเทศไต้หวัน ส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่​เพื่อขับเคลื่อน SDGs 17/1/2567 16:26:44 ด้านความเป็นสากล
ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และ Nanhua University ประเทศไต้หวัน 17/1/2567 12:14:17 ด้านความเป็นสากล
นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม ตลอดจนศึกษาดูงาน และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้าน Startup ณ Kanazawa University 15/12/2566 17:18:21 ด้านความเป็นสากล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรม 2023 IEEE PES 15th ASIA-PACIFIC POWER AND ENERGY ENGINEERING CONFERENCE PANEL SECCION 10 : Women in Power 13/12/2566 15:09:36 ด้านความเป็นสากล
คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The joint international conference on applied physics and materials applications (ICAPMA 2023 10/12/2566 9:59:00 ด้านความเป็นสากล
การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 6/12/2566 14:44:28 ด้านความเป็นสากล
วิทยาลัยการจัดการ ร่วมรับฟังแนวทางการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2567 และเทคนิคการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT Kickoff ITA 2024 1/12/2566 16:43:02 ด้านความเป็นสากล
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงานในเวที The 3rd Conference from the Global Congress of Special Interest Tourism & Hospitality 27/11/2566 13:23:17 ด้านความเป็นสากล
นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม International Day ณ East China Normal University นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 27/11/2566 13:21:13 ด้านความเป็นสากล
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์เข้าร่วมการประชุม Belt and Road Conference on Science and Technology Exchange ณ นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 27/11/2566 13:18:55 ด้านความเป็นสากล
นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมประจำปี ครั้งที่ 44 ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 24/11/2566 16:16:36 ด้านความเป็นสากล
SEEN engaged in presenting the academic work in ICNEA 2023, Japan. 6/11/2566 9:38:59 ด้านความเป็นสากล
SEEN-UP extended Mutual Exchange Agreement with Hirosaki Univ., Japan, to the creation of research projects and academic work for international level. 3/11/2566 11:48:53 ด้านความเป็นสากล
กองกิจการนิสิตร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด Webometrics 1/11/2566 11:25:27 ด้านความเป็นสากล
นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายชมรมผู้นำนิสิตนักศึกษาที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส (CLEF) ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 27/10/2566 14:08:23 ด้านความเป็นสากล
กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการติดตามความก้าวหน้าความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกว่างซี 19/10/2566 15:56:22 ด้านความเป็นสากล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวดาวเทียมแนคแซท 2 (KNACKSAT-2) เพื่อส่งเข้าสู่วงโคจรของโลก 16/10/2566 11:51:43 ด้านความเป็นสากล
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการอบรม และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของอาคารเวฟ เพลส ประจำปี 2566 12/10/2566 17:04:08 ด้านความเป็นสากล
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยทีมสโมสรนิสิตวิทยาลัยการจัดการ จัดโครงการ "เพลินจิต เพลินใจ ปันน้ำใจสู่ชุมชน" CSR ณ บริเวณชุมชนพระเจน 7/10/2566 16:44:09 ด้านความเป็นสากล
รับรางวัลชมเชยประกวดเว็บไซต์มาตรฐานสากล 27/9/2566 13:05:57 ด้านความเป็นสากล
มาแบ่งปันความสุขกันเถอะ ในกิจกรรม "เพลินจิต เพลินใจ ปันน้ำใจสู่ชุมชน" CSR 23/9/2566 13:18:00 ด้านความเป็นสากล
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีม VIP จังหวัดพะเยาและทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา 15/9/2566 13:27:00 ด้านความเป็นสากล
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็น Plenary Speaker “The 3rd International Conference on Hospitality, Tourism and Entrepreneurship 2023" 12/9/2566 13:46:53 ด้านความเป็นสากล
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The 3rd ICOHOTH Conference 2023" ณ โรงแรมเซ็นทรา พระนคร กรุงเทพมหานคร 9/9/2566 20:51:34 ด้านความเป็นสากล
ศิษย์เก่าวิทยาลัยการจัดการ ป.เอก บริหารการศึกษา ได้รับรางวัล "อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2566" 9/9/2566 20:17:17 ด้านความเป็นสากล
นิสิตวิทยาลัยการจัดการ ป.เอก บริหารการศึกษา ได้รับรางวัล "อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2566" 9/9/2566 20:13:10 ด้านความเป็นสากล
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2565 1/9/2566 16:38:27 ด้านความเป็นสากล
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงานในโอกาสวันครบรอบ 21 ปี สถาปนากรมการท่องเที่ยว 1/9/2566 15:55:47 ด้านความเป็นสากล
อบรมเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 31/8/2566 15:06:15 ด้านความเป็นสากล
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2565 30/8/2566 16:59:29 ด้านความเป็นสากล
นิสิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าศึกษาดูงานตามรายวิชาภูมิภาคศึกษา ระหว่างวันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2566 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 19/8/2566 15:31:18 ด้านความเป็นสากล
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2565 18/8/2566 16:34:26 ด้านความเป็นสากล
Page 1 of 5 (244 items)Prev12345Next

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน