ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหาร

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
BCA Sharing ครั้งที่ 2/67 : We Share, We need your voice. 27/2/2567 16:47:51 ด้านการบริหาร
วิศวะฯ มพ. จัดเต็มอบรมเขียนข่าว PR เชิงรุก เสริมสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของคณะ 27/2/2567 11:44:55 ด้านการบริหาร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้อบรมรื่องการบันทึกข้อมูลภาระงาน และระบบการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 27/2/2567 10:03:58 ด้านการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารเพื่อความโปร่งใสและความเป็นเลิศ 27/2/2567 9:40:31 ด้านการบริหาร
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมของบุคลากร และร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามนโยบาย No Gift Policy ให้แก่บุคลากร 23/2/2567 16:15:48 ด้านการบริหาร
อบรม Microsoft Word 23/2/2567 14:09:51 ด้านการบริหาร
SEEN-UP, announced "No Gift Policy" for the organization. 22/2/2567 14:53:55 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน 22/2/2567 10:08:06 ด้านการบริหาร
โครงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน และโครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 22/2/2567 9:51:01 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการจัดการ ร่วมสัมมนา TQA: Business Challenges and Change in Criteria 2024-2025 ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ พระราม9 21/2/2567 15:51:11 ด้านการบริหาร
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน 21/2/2567 13:53:59 ด้านการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน 21/2/2567 11:44:21 ด้านการบริหาร
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน 20/2/2567 10:25:00 ด้านการบริหาร
กองกิจการนิสิต เข้าร่วมประชุมแสดงเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และพิจารณาข้อมูล ITA ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567 19/2/2567 14:27:13 ด้านการบริหาร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใสฯ 17/2/2567 0:59:56 ด้านการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์ดำเนินโครงการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงาน ของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมที่ 1 16/2/2567 15:48:59 ด้านการบริหาร
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดเวทีในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 15/2/2567 15:06:52 ด้านการบริหาร
กองกิจการนิสิต ประชุมชี้แจงการใช้ระบบการจัดทำแบบคำบรรยายลักษณะงานและจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 15/2/2567 11:30:15 ด้านการบริหาร
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดประชุม และติดตามการจัดทำข้อมูลด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อรองรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 14/2/2567 16:19:21 ด้านการบริหาร
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมแสดงเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และพิจารณาข้อมูล ITA ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา 14/2/2567 16:14:51 ด้านการบริหาร
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเดินขบวนพาเหรดและแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567 14/2/2567 15:53:43 ด้านการบริหาร
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 14/2/2567 15:52:24 ด้านการบริหาร
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ : ITA 14/2/2567 15:32:30 ด้านการบริหาร
ร่วมสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมด้านการให้บริการ ภายใต้ MOU คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ กับ โรงแรมเดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี 14/2/2567 15:30:51 ด้านการบริหาร
BCA Unity 2024 : สานสัมพันธ์บุคลากร คณธบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 14/2/2567 14:58:33 ด้านการบริหาร
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมประชุมคณะทำงานมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ณ ห้องประชุมพญาไท โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร 14/2/2567 14:56:53 ด้านการบริหาร
BCA in Meeting of the Mind 2024 ปีที่ 13 ของมหาวิทยาลัยพะเยา 14/2/2567 14:34:16 ด้านการบริหาร
ขับเคลื่อนการสร้างนักวางแผนทางการเงินและการลงทุน ภายใต้ MOU คณะบริหาระุรกิจและนิเทศศาสตร์ กับ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 14/2/2567 13:55:39 ด้านการบริหาร
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 13/2/2567 14:42:50 ด้านการบริหาร
ม.พะเยา ติดอันดับที่ 17 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ “Webometrics Ranking of World Universities” 13/2/2567 14:42:30 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 11 (1/2567) เพื่อร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 13/2/2567 13:13:00 ด้านการบริหาร
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ “พะเยา LAW เธอ”เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ 13/2/2567 10:11:59 ด้านการบริหาร
กองบริหารงานวิจัย เข้าร่วมโครงการอบรมกฎหมายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร 13/2/2567 9:22:07 ด้านการบริหาร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับการตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 12/2/2567 11:48:51 ด้านการบริหาร
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามนโยบาย No Gift Policy 7/2/2567 15:44:18 ด้านการบริหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมใจสามัคคี ร่วมกีฬาสีบุคลากร มพ. 2567 7/2/2567 12:47:37 ด้านการบริหาร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567 (UP sport 2024) 4/2/2567 22:23:23 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567 (UP Sport 2024) 1/2/2567 17:15:01 ด้านการบริหาร
กองอาคารสถานที่ ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดทำข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 1/2/2567 15:01:57 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการจัดการ ร่วมไว้อาลัยและร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ประโยค เหมะรัชตะ มารดาศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ณ วัดพระศรีมหาธาตุววรมหาวิหาร (บางเขน) 1/2/2567 9:44:28 ด้านการบริหาร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567 31/1/2567 16:23:51 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมระลึกถึงวีรกรรมของผู้เสียสละ ที่ได้พลีชีพในการสู้รบปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2510-2525 31/1/2567 14:51:28 ด้านการบริหาร
ม.พะเยา จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567 31/1/2567 14:24:32 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการจัดการ ดำเนินกิจกรรม “การส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการจัดการ” 31/1/2567 13:59:16 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการจัดการ ดำเนินกิจกรรมสานสัมพันธ์ของบุคลากรเพื่อสร้างความรัก ความผูกพัน ค่านิยม และขวัญกำลังใจในองค์กร 31/1/2567 9:45:29 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เทศบาลแม่กา และกลุ่มประชาชนผู้รักสุนัข ประชุมการจัดระเบียบสุนัขจรจัด ครั้งที่ 1/2567 31/1/2567 9:31:53 ด้านการบริหาร
ชมรมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา จัดกิจกรรมวิ่ง “SCIENCE-TECH Cross Country RUN 2024” 30/1/2567 14:24:33 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อสำรวจสถานที่ และประชุมเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดพะเยา 27/1/2567 20:28:26 ด้านการบริหาร
ม.พะเยา รับมอบที่ดิน จากแม่ชีสัมฤทธิ์ ตรีสันเทียะ เพื่อใช้ประโยชน์ในการให้บริการด้านการศึกษา และสุขภาพ 26/1/2567 16:32:55 ด้านการบริหาร
กองแผนงาน จัดประชุมภายในหน่วยงาน เพื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 26/1/2567 15:23:20 ด้านการบริหาร
Page 1 of 59 (2943 items)Prev1234567575859Next

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน