ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการผลิตบัณฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเวทีสำหรับเผยแพร่ผลงานโครงงานของนิสิต ในโครงการ ICT Open House 2023 27/2/2567 17:30:53 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะ ICT จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ให้นิสิตทราบทิศทางและแนวโน้มตลาดแรงงาน และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ในตลาดแรงงานปัจจุบัน 27/2/2567 17:22:55 ด้านการผลิตบัณฑิต
ปลุกศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการในตัวคุณ : กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจสำหรับผู้ประกอบการ และนักสื่อสาร 27/2/2567 16:45:46 ด้านการผลิตบัณฑิต
การจัดการแฟร์ ครั้งที่ 19 (Management Fair 19) : Under the Lake 27/2/2567 16:38:25 ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาสภานิสิต องค์การนิสิต เทา - งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 26 27/2/2567 14:31:16 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ นำนิสิตเข้าร่วมแสดงทางศิลปวัฒนธรรมเนื่องในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 22 27/2/2567 13:24:15 ด้านการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยชุมชน มพ. มุ่งพลักดันว่าที่บัณฑิตสาธารณสุขชุมชนยุคใหม่สู่การได้งานทำอย่างเต็มอัตรา 27/2/2567 10:39:51 ด้านการผลิตบัณฑิต
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 23/2/2567 15:44:35 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศิษย์เก่าวิทยาลัยการจัดการ สร้างชื่อ – ได้รับรางวัล “นักบริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2567” 23/2/2567 13:56:33 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการกระดานดำสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22/2/2567 16:24:51 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยข้อสอบศูนย์ภาษา (UP-STEP) 22/2/2567 9:45:04 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี รหัส 66 22/2/2567 9:37:07 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย 21/2/2567 14:49:44 ด้านการผลิตบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับ นายนพฉัตร ธนะสมบัติ ในโอกาสได้รางวัล เหรียญเงิน ในการแข่งขันเทควันโด “CMU Taekwondo Open ครั้งที่ 11 ประจำปี 2567” 20/2/2567 14:41:13 ด้านการผลิตบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับ นายชาคร กาวินา ในโอกาสได้รางวัล เหรียญเงิน ในการแข่งขันเทควันโด “CMU Taekwondo Open ครั้งที่ 11 ประจำปี 2567” 20/2/2567 14:38:32 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2567 19/2/2567 10:53:55 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับ อ.พท.คมสัน ทินกร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันคลินิกการแพทย์แผนไทย 17/2/2567 0:54:07 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขา CG คณะ ICT ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับ ผู้ประกอบการ ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ร่วมพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย 16/2/2567 19:28:35 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำเสนอผลงานโครงงาน 16 ผลงาน ในกิจกรรม SE Project Days 2024 16/2/2567 18:50:06 ด้านการผลิตบัณฑิต
SEEN conducted the technical training on research dissemination for graduate students. 16/2/2567 15:04:42 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพันหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก เสริมสร้างทักษะในการพันหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับนิสิต 16/2/2567 13:32:21 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 16/2/2567 10:21:38 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินชีวิตภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างมั่นใจ 15/2/2567 16:49:31 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการนำเสนอการฝึกงาน ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาคลินิกฝึกงานวิชาชีพนักกฎหมาย 15/2/2567 15:47:16 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์จัดเวทีเสวนาวิชาการ SAFA RELOVE โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะนิสิตและบุคลากร 15/2/2567 14:25:29 ด้านการผลิตบัณฑิต
SEEN organized a workshop of Basic First aid and Medication to student and staff. 15/2/2567 12:08:04 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดพิธีมอบเหรียญเรียนดีให้แก่นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 14/2/2567 15:59:42 ด้านการผลิตบัณฑิต
บรรยากาศวันรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 14/2/2567 15:58:29 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ที่เข้ารับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่” ด้านความสำเร็จในอาชีพ ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาว 14/2/2567 15:55:32 ด้านการผลิตบัณฑิต
BCA Pitching Skill 2024 : สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการนำเสนออย่างมืออาชีพด้วยภาษาอังกฤษ 14/2/2567 15:42:26 ด้านการผลิตบัณฑิต
BCA Stock Trading Challenge 2024 : ปั้นยอดฝีมือนักเทรด 14/2/2567 14:44:08 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เจาะลึกกับโครงการทุน New Breed Capital Market Financial Professionals 2024 14/2/2567 14:19:16 ด้านการผลิตบัณฑิต
Exchange Experiences : แลกเปลี่ยนประสบการณ์ By BCA Alumni SS2 14/2/2567 14:18:02 ด้านการผลิตบัณฑิต
BCA Communication Skill 2024 : สำหรับผู้ประกอบการและนักสื่อสาร 14/2/2567 14:16:10 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์จัดงานมุทิตาจิตแม่ครูบัวเรียวรัตนมณีภรณ์ และจัดพิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา2565 14/2/2567 10:34:05 ด้านการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบำบัด จัดโครงการ 21st Century skills for physical therapy students 14/2/2567 10:12:04 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์ จัดพิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 13/2/2567 16:47:57 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมเพื่อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยข้อสอบศูนย์ภาษา UP-STEP (C1) 12/2/2567 16:24:37 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยข้อสอบศูนย์ภาษา (UP-STEP) 12/2/2567 16:10:04 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี รหัส 66 12/2/2567 15:58:12 ด้านการผลิตบัณฑิต
สื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ในการป้องกันการทุจริต 12/2/2567 9:41:46 ด้านการผลิตบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 12/2/2567 9:15:20 ด้านการผลิตบัณฑิต
ประมวลบรรยากาศปริญญา 2565 9/2/2567 12:25:42 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะสหเวชศาสตร์ ทำการฝึกซ้อมบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 8/2/2567 16:41:30 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 8/2/2567 14:50:58 ด้านการผลิตบัณฑิต
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 8/2/2567 13:57:48 ด้านการผลิตบัณฑิต
SEEN organized a congratulatory event for the graduates. 8/2/2567 11:31:10 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมให้แก่นิสิต ประจำปี 2567 5/2/2567 13:55:50 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ มพ. คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดตั้งชื่อและแรงบันดาลใจ “ลวดลายอัตลักษณ์เด็กพิเศษ” 5/2/2567 10:44:17 ด้านการผลิตบัณฑิต
สโมสรนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัด FA CUP ครั้งที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิตให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข 5/2/2567 9:38:15 ด้านการผลิตบัณฑิต
Page 1 of 65 (3201 items)Prev1234567636465Next

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน