x
# 
Clipping News 
ม.พะเยา ปลื้ม อว.ชื่นชมผลงานพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ 11/8/2566 10:31:55
ม.พะเยา ชวนนิสิตรุ่นใหม่จับมือเดินหน้าปลูกป่า'พาน้องไปยิงก๋ง' 11/8/2566 10:25:54
พิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยาครบรอบ 13 ปี 11/8/2566 10:21:18
พิธีสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 13 ปี 11/8/2566 10:17:36
ข่าวมหาวิทยาลัยพะเยา ในสื่อ Online ประจำเดือน มิถุนายน 2566 2/7/2566 22:48:22
มหาวิทยาลัยพะเยา 1 ใน 6 มหาวิทยาลัยนำรุ่งลุยพัฒนาบัณฑิตตรงทักษะตลาดแรงงาน 9/6/2566 16:44:24
วิศวะ ม.พะเยา MOU ร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 8/6/2566 13:16:38
ม.พะเยา นำร่องทรานสคริปต์โชว์ผลทักษะ 8/6/2566 12:15:06
โปรดเกล้าแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 7/6/2566 14:10:38
หอฟอกอากาศ ฟ้าใสมินิคืน คุณภาพชีวิตคนเมือง 6/6/2566 11:25:31

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้