ขอแสดงความยินดีกับนิสิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นายณัฏฐเอก ปัญญา และ นายวรชิต เหมะ ที่ได้รับคัดเลือก ให้ได้เข้าร่วมโครงการ AP OPEN HOUSE 2019 ( โครงการฝึกงานด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย ) โดยคัดเลือกจากนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ทั่วประเทศมากกว่า 1,000 คน ทั้งนี้นิสิตสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน


ภาพ :   อภิชาติ บัวกล้า   
ข้อมูล/ข่าว :    กันติชา ราชคม   
เพิ่มข่าวโดย :   Kanticha.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/11/2019 4:49:01 PM