คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรและต้อนรับผู้บริหาร ครูแนะแนวจากโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมกับคุณทรงพันธ์ อนุพันธ์, คุณนทีสุทธิ์ อุทธิยา เจ้าหน้าที่ และนายณัฐพล ทองใบ นายกสโมสรนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะนำหลักสูตรและต้อนรับผู้บริหาร ครูแนะแนวจากโรงเรียนมัธยมต่างๆในโครงการผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา ณ อาคาร 99 ปีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 


FACEBOOK


ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/11/2019 11:23:14 AM