ติดต่อสอบถาม

เกี่ยวกับกองกิจการนิสิต

เรื่องเกี่ยวกับชุดครุย/การถ่ายรูปหมู่/การจำหน่ายของที่ระลึก ติดต่อคุณธานัท ฟูแสง โทร 054-46666 ต่อ 6264

กำหนดการฝึกซ้อม กำหนดการรายงานตัว ติดต่องานธุรการ โทร 054-466666 ต่อ 6250

เสื้อโปโลเราภูมิใจบัณฑิต ม.พะเยา/บัตรประจำตัวบัณฑิต ติดต่อ คุณณัฐวุฒิ ดาวทอง โทร 054-466666 ต่อ 6255

เว็บศิษย์เก่าสัมพันธ์ ติดต่อ คุณณัฏฐนันท์ ธรรมสอน โทร 054-666666 ต่อ 6277

เกี่ยวกับกองบริการการศึกษา

เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ/ขอเลื่อนรับปริญญา/รายชื่อผู้เข้ารับปริญญา ติดต่องานทะเบียน โทร 054-466666 ต่อ 1021,1831,1832