University of Phayao : มหาวิทยาลัยพะเยา
     
ข่าวทั้งหมด
 
ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ/คำสั่ง

   ประกวดราคา

    รับสมัครงาน

     รับสมัครเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556

     ระดับปริญญาตรี

       เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก เข้าศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 1 - 25 พฤศจิกายน 2556
     Previous
     Next

     5

     ก.ย. 56

     เชิญรับฟังการบรรยายธรรม โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี(ว.วชิรเมธี) โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต ม.พะเยา "บัณฑิตไทย โตไปไม่โกง"

     5

     ก.ย. 56

     ชิญเข้าร่วมงานกิจกรรมมรดกวัฒนธรรมอาเซียน เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมพญางำเมือง 

     10

     ก.ย. 56

     ขอเชิญชวนทุกท่านชมการแสดงดนตรีสากล (Western Music Performance) จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เวลา 10.00-20.30 น ห้อง PKY 1 มหาวิทยาลัยพะเยา