University of Phayao : มหาวิทยาลัยพะเยา
     
ข่าวทั้งหมด
 
ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/คำสั่ง

ประกวดราคา

รับสมัครงาน

รับสมัครเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556

ระดับปริญญาตรี

  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก เข้าศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 1 - 25 พฤศจิกายน 2556
Previous
Next

5

ก.ย. 56

เชิญรับฟังการบรรยายธรรม โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี(ว.วชิรเมธี) โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต ม.พะเยา "บัณฑิตไทย โตไปไม่โกง"

5

ก.ย. 56

ชิญเข้าร่วมงานกิจกรรมมรดกวัฒนธรรมอาเซียน เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมพญางำเมือง 

10

ก.ย. 56

ขอเชิญชวนทุกท่านชมการแสดงดนตรีสากล (Western Music Performance) จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เวลา 10.00-20.30 น ห้อง PKY 1 มหาวิทยาลัยพะเยา