ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญร่วมประชุม เรื่องแนวทางการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์
ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

6 มิถุนายน 2562 - 7 มิถุนายน 2562


x
ภาพกิจกรรม 
กิจกรรม 
เริ่มต้น 
สิ้นสุด 
คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญร่วมประชุม เรื่องแนวทางการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์
ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 มิถุนายน 2562 7 มิถุนายน 2562
ขอเชิญบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อการสอบ TOEIC ฝึกทำข้อสอบTOEIC หัวข้อต่างๆพร้อมเทคนิคการทำข้อสอบตั้งแต่ วันที่3-14 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง CE14404
ห้อง CE14404 มหาวิทยาลัยพะเยา
3 พฤษภาคม 2562 10 พฤษภาคม 2562
รายชื่อผู้เข้าสอบการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยพะเยา
24 เมษายน 2562 29 เมษายน 2562
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติและคลิปวีดิโอแสดงความจงรักภักดี ชิงทุนการศึกษาพร้อมใบเกียรติบัตร
มหาวิทยาลัยพะเยา
23 เมษายน 2562 4 พฤษภาคม 2562
การรับสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2561
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 เมษายน 2562 23 เมษายน 2562