ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

x
ภาพกิจกรรม 
กิจกรรม 
เริ่มต้น 
สิ้นสุด 
เชิญเข้าร่วมโครงการ อบรมภาษาอังกฤษสำหรับครู
ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ CE 14203 อาคารเรียนรวมหลังใหม่
3 สิงหาคม 2562 3 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับปริญญาเอก) ครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัยพะเยา
19 กรกฏาคม 2562 27 กรกฏาคม 2562
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทำบุญอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2562
ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ (Anatomy Hall) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
12 กรกฏาคม 2562 12 กรกฏาคม 2562
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่าน ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
ณ ลานเอนกประสงค์ สำนักงานอธิการบดี
9 กรกฏาคม 2562 9 กรกฏาคม 2562
ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ สวดมนต์ และปฏิบัติธรรม
ลานอเนกประสงค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี
3 กรกฏาคม 2562 3 กรกฏาคม 2562
งาน สัปดาห์เภสัชกรรม
ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าท็อปส์พลาซ่าพะเยา
1 กรกฏาคม 2562 2 กรกฏาคม 2562
เชิญร่วมกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย
ลานสนามเด็กเล่น ศูนย์การค้า Top Plaza สาขาพะเยา
29 มิถุนายน 2562 29 มิถุนายน 2562
ขอเชิญนิสิตและบุคลากรเข้าร่วม อบรมภาษาอังกฤษสนทนาเบื้องต้น กับ 2 ทักษะหลัก การฟังและการพูด
มหาวิทยาลัยพะเยา
17 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562
ทำบุญใส่บาตร รับฟังธรรม ประจำเดือนมิถุนายน
คณะเภสัชศาสตร์
17 มิถุนายน 2562 17 มิถุนายน 2562
ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับการตรวจสุขภาพกับ "โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2562
ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
10 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562
Page 1 of 2 (16 items)Prev12Next